http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001609414
 w tym Twoich: 0001
Dzisiejsza data : 2016-12-10
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 
MENU PRZEDMIOTOWE

 O Biuletynie

 PUNKT KONTAKTOWY   >>>
 Elektroniczna Skrzynka
 Podawcza   >>>

 Kierownictwo
 Status prawny
 Regulamin organizacyjny

 Przedmiot działalności
 Stanowiska i kompetencje

 Działalność Inspekcji
 Weterynaryjnej >>>

 Majątek WIW Katowice
 Sposoby przyjmowania
 i załatwiania spraw

 Stan przyjmowanych spraw
 i kolejność ich załatwiania

 Ponowne wykorzystanie
 informacji publicznej

 Przyjmowanie skarg
 i wniosków

 Petycje
 Działalność kontrolna
 Kontrole zewnętrzne
 Prowadzone rejestry
 i ewidencje

 Archiwum zakładowe
 Dane teleadresowe
 Numery telefoniczne
 TEL.KOMÓRKOWE >>>

 System Zarządzania jakością
 Akredytacja
 Nr AB548 PCA
  Ankieta >>>

 Zakład Higieny Weterynaryjnej
 Wzory zleceń >>>
 Ogólne zasady Współpracy z Laboratorium >>>
 Kryteria przyjęcia próbek do badań >>>
 Powiatowe Inspektoraty  Weterynarii
 Praca
 Praktyki
 Zamówienia publiczne
 UMOWY >>>

 Informacje o sprzedaży
 składników majątku
 ruchomego >>>


 Informacje o zużytym
 sprzęcie

 Akwakultura
 Informacja: Obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi OTC
 Narady i Szkolenia
 Informacje Prasowe
 Efektywność energetyczna
 Prawa konsumenta
 Program audytów
 Choroby zakaźne
 Informacje o chorobie Aujeszkyego
 Wścieklizna


Zobacz Rejestr zmian treści Biuletynu >>>


Szanowni Państwo.

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja będąca
w posiadaniu podmiotu, a nieudostępniona na stronie Biuletynu, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej, którego wzór do pobrania znajduje się poniżej.
[pobierz wniosek - format Acrobat PDF] [pobierz wniosek - format MS Office]

Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie, udoskonalenie i szersze dostosowanie do oczekiwań społecznych wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej. W tym celu prosimy o kontakt z Redakcją Biuletynu.INFORMACJE:
Telefony kontaktowe Inspekcji Weterynaryjnej w województwie Śląskim.

Zobacz Rejestr zmian treści Biuletynu >>>


[2016-12-06]
W dniu 3 grudnia 2016 r. potwierdzono wystąpienie pierwotnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie gęsi, w gospodarstwie zlokalizowanym w gminie Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie). Wszystkie ptaki w ognisku choroby zostały zlikwidowane, a ich zwłoki zostały przekazane do utylizacji.
>>> czytaj więcej


[2016-10-27]
APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii - UWAGA ! ASF
>>> czytaj więcej


[2016-09-15]
Informacja dotycząca jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
>>> czytaj więcej


[2016-08-29]
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczšcy materiałów informacyjnych dla hodowców trzody chlewnej.
>>> czytaj więcej


[2016-06-06]
Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalnoœci marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
>>> czytaj więcej


[2016-05-13]
Informacja dotycząca wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
>>> czytaj więcej
- Archiwum 2015
- Archiwum 2014
- Archiwum 2013
- Archiwum 2012
- Archiwum 2011
- Archiwum 2010
- Archiwum 2009
- Archiwum 2008
- Archiwum 2007© WIW Katowice 2007-2016