http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001926868
 w tym Twoich: 00044
Dzisiejsza data : 2018-04-23
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Przedmiot działalności. Stanowiska i kompetencje


Stanowiska i kompetencje określone zostały w Rozdziałach IV i V Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

Przedmiot działalności i kompetencje określony został w Rozdziale II Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach stanowi zaplecze diagnostyczne dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i pracuje w systemie jakości posiadając certyfikat akredytacyjny laboratorium badawczego Nr AB 548 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Badania laboratoryjne wykonywane są w czterech Pracowniach:

1. Pracownia Badania Chemicznych;
2. Pracownia Mikrobiologii Spożywczej;
3. Pracownia Patologii i Bakteriologii;
4. Pracownia Serologii;

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach wykonuje następujące badania:
- urzędowe środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
- urzędowe materiału klinicznego;
- monitorowanie pozostałości chemiczno - biologicznych i leków weterynaryjnych w środkach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i w paszach;
- monitorowanie chorób zwierząt: enzootyczna białaczka bydła, bruceloza bydła;
- usługowe materiału klinicznego oraz środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
- sanitarne tusz zwierzęcych oraz badania czystości i skuteczności dezynfekcji w rzeźniach i zakładach rozbioru;
- wykonywanie badań w ramach "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach drobiu;
- wykonywanie badań w ramach Programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń;
- wykonywanie badań w ramach programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka;

Zakład Higieny Weterynaryjnej w 2010 r. rozszerzył zakres akredytacji o nowe metody realizowane w pracowniach ZHW, uzyskał również akredytację na referencyjną metodę badania mięsa w kierunku włośni realizowaną w Terenowych Stacjach Wytrawiania objętych systemem zarządzania ZHW na mocy porozumień między Śląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, a 16-ma Powiatowymi Lekarzami Weterynarii województwa śląskiego

Szczegółowe informacje na temat badań znajdują się w Zakładce: Zakład Higieny Weterynaryjnej


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Jadwiga Banaś
Data publikacji :2011-06-20
Data utworzenia :2011-06-20
Opublikował :Dawid Danielewski


Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018