http://www.bip.gov.pl


 Liczba odwiedzin: 0002074124
 w tym Twoich: 00022
Dzisiejsza data : 2019-03-22
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania

Wykaz osób odpowiedzialnych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach za udzielanie informacji o stanie przyjmowania spraw oraz kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejnosci ich załatwiania zainteresowani mogą uzyskać na drodze elektronicznej - poczta e-mail, lub pod numerami telefonicznymi.

Zgodnie z dyspozycją Kierownika Zespołu pracownicy poszczególnych stanowisk pracy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Bezpośrednim odpowiedzialnym za załatwienie sprawy w ramach danego stanowiska jest pracownik, któremu sprawę przekazano do załatwienia, a za wszystkie sprawy załatwiane w zespole odpowiada Kierownik Zespołu.

Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe osób wyznaczonych przez kierowników komórek organizacyjnych do udzielania informacji o stanie przyjmowanych spraw i kolejnosci ich załatwiania:

 • Zespół do spraw zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt.

  Kierownik Zespołu:
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  Lek.Wet. Joanna Gąsiorczyk - Jamrozy
  tel. 32 42-88-637
  e-mail: joanna.jamrozy katowice.wiw.gov.pl

  Sekretariat zespołu - kontakt telefoniczny:
  tel. 32 42-88-615
  e-mail: wioleta.pilch katowice.wiw.gov.pl
  e-mail: maria.pusty katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

 • Kierownik Zespołu:
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  Lek.wet. Piotr Gajos
  tel. 32 42-88-623
  e-mail: piotr.gajos katowice.wiw.gov.pl

  Sekretariat zespołu - kontakt telefoniczny:
  tel. 32 42-88-623
  e-mail: hz katowice.wiw.gov.pl

  Zespół do spraw pasz i utylizacji

  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  Lek.wet. Sławomir Samotij
  tel. 32 42-88-612
  e-mail: hp katowice.wiw.gov.pl

  Zespół do spraw Nadzoru Farmaceutycznego

  Kierownik Zespołu:
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  Lek.wet. Dorota Sysoł-Sornat
  tel. 32 42-88-617
  e-mail: dorota.sornat katowice.wiw.gov.pl

  Zespół do spraw audytu kontroli urzędowych

  Kierownik Zespołu:
  Lek.wet. Konrad Kuczera
  tel. 32 42-88-619
  e-mail: konrad.kuczera katowice.wiw.gov.pl

 • Zakład Higieny Weterynaryjnej

 • Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej
  lek.wet. Małgorzata Błażejowska
  tel. 32 42-88-631
  e-mail: kierwonik.zhw katowice.wiw.gov.pl

  Dział do spraw obsługi
  tel. 32 42-88-639
  tel. / fax. 32 42-88-634
  e-mail : sekretariat.zhw katowice.wiw.gov.pl

  Kierownik ds. Jakości
  w/z lek.wet. Dorota Łazarek-Tabor
  tel. 32 42-88-647
  e-mail: beata.cyganik katowice.wiw.gov.pl

  Pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej

  a) Pracownia Badań Chemicznych

  Kierownik Pracowni
  mgr  Monika Karwot - Małysa
  tel. 32 42-88-629, 42-88-643, 42-88-661, 42-88-628,
  e-mail: pes katowice.wiw.gov.pl

  b) Pracownia Mikrobiologi Spożywczej

  Kierownik Pracowni
  mgr inż. Agnieszka Rojowska
  tel. 32 42-88-632
  e-mail: msp katowice.wiw.gov.pl

  c) Pracownia Patologii i Bakteriologii

  Kierownik Pracowni
  lek. wet. Monika Brandwein
  tel. 32 42-88-638
  e-mail: patologia katowice.wiw.gov.pl

  d) Pracownia Serologi

  Kierownik Pracowni
  Lek. wet. Agnieszka Gocał
  tel. 32 42-88-635
  e-mail: ps2 katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do Spraw Finansowo-Księgowych

  Kontakt: Główny księgowy Beata Kowalewska
  tel. 32 42-88-603
  beata.kowaleska katowice.wiw.gov.pl

  Informacje na druku Rp-7 sporządzane są wg kolejności wpływu.

  Informację o przebiegu prac i kolejności w kolejce udziela:
  Tomasz Ogiołda
  tel. 32 42-88-626

 • Zespół do Spraw Administracyjnych

  Kierownik zespołu
  mgr Dariusz Giel
  tel. 32 42-88-611
  e-mail: ag katowice.wiw.gov.pl

  a) Dział do Spraw Pracowniczych

  Główny Specjalista ds. pracowniczych
  mgr Beata Kaszyca-Szyndler
  tel. 32 42-88-625
  e-mail: beata.kaszyca katowice.wiw.gov.pl

  b) Dział do bezpieczeństwa i higieny pracy

  Inspektor ds. bhp
  Antoni Żelazny
  tel. 32 42-88-625
  e-mail: bhp katowice.wiw.gov.pl

 • c) Dział ds. obsługi

 • Sekretariat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

  Barbara Hawro
  Violetta Dopierała
  tel.: 32 42-88-601
  tel.: 32 42-88-602
  e-mail: sekretariat katowice.wiw.gov.pl

 • Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw OC

  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Wiesław Skiba
  tel.: 32 42-88-654
  e-mail: in katowice.wiw.gov.pl


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Opublikowany przez:Damian Chojecki
Data publikacji:2017-08-09
Data aktualizacji :2018-12-10
Aktualizował :Adam Koziak


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019