http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001926846
 w tym Twoich: 00022
Dzisiejsza data : 2018-04-23
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Rejestr zmian 2013r.

Data publikacji :2013-12-10
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-12-10
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.24.2013


Data publikacji :2013-12-03
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-12-03
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.23.2013


Data publikacji :2013-12-02
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-12-02
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.12.2013


Data publikacji :2013-11-29
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.24.2013


Data publikacji :2013-11-29
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2013-11-29
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Aktualizacja zakresu akredytacji - ZHW w Katowicach. Wydanie 15.


Data publikacji :2013-11-28
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-11-28
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.15.2013


Data publikacji :2013-11-25
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.19.2013


Data publikacji :2013-11-18
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-18
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.18.2013


Data publikacji :2013-11-12
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.18.2013


Data publikacji :2013-11-12
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.20.2013


Data publikacji :2013-11-12
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-11-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.14.2013


Data publikacji :2013-11-07
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.21.2013


Data publikacji :2013-11-07
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.18.2013


Data publikacji :2013-11-06
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.21.2013


Data publikacji :2013-11-06
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.19.2013


Data publikacji :2013-11-06
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2013-11-06
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Zmiana danych adresowych PIW Lubliniec


Data publikacji :2013-11-05
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-11-05
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.18.2013


Data publikacji :2013-10-31
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-10-31
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1] i [2]: WIW.AG.ZP.272.16.2013


Data publikacji :2013-10-31
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-10-31
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.17.2013


Data publikacji :2013-10-30
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-10-30
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.14.2013


Data publikacji :2013-10-28
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-10-28
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.17.2013


Data publikacji :2013-10-28
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-10-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.16.2013


Data publikacji :2013-10-22
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-10-22
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.14.2013


Data publikacji :2013-09-30
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-09-30
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.13.2013


Data publikacji :2013-09-30
Autor :Andrzej Majtyka
Data utworzenia :2013-09-30
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja spisu numerów telefonicznych.


Data publikacji :2013-09-24
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-09-24
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.13.2013


Data publikacji :2013-09-20
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-09-20
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.11.2013


Data publikacji :2013-09-16
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-09-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.11.2013


Data publikacji :2013-08-27
Autor :Katarzyna Lisowska
Data utworzenia :2013-08-27
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dla producentów trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń


Data publikacji :2013-08-26
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-08-23
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja: Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w II kwartale 2013 roku..


Data publikacji :2013-08-26
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-08-23
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja: Plan kontroli WIW Katowice na rok 2013 - Korekta nr 4.


Data publikacji :2013-08-12
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-08-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.10.2013


Data publikacji :2013-08-01
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2013-07-31
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Aktualizacja zakresu akredytacji - ZHW w Katowicach. Wydanie 14.


Data publikacji :2013-07-30
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-07-30
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.10.2013


Data publikacji :2013-07-26
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-07-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.9.2013


Data publikacji :2013-07-26
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-07-26
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.10.2013


Data publikacji :2013-07-24
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-07-24
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.10.2013


Data publikacji :2013-07-15
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-07-15
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.9.2013


Data publikacji :2013-07-10
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-07-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.7.2013


Data publikacji :2013-06-27
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-06-27
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.8.2013


Data publikacji :2013-06-24
Autor :Natalia Banasik
Data utworzenia :2013-06-24
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Wykrycie pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń


Data publikacji :2013-06-24
Autor :Dorota Sysoł-Sornat
Data utworzenia :2013-06-24
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dla hodowców zwierząt


Data publikacji :2013-06-21
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-06-21
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.7.2013


Data publikacji :2013-06-19
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-06-19
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.7.2013


Data publikacji :2013-06-18
Autor :Dominika Czyż
Data utworzenia :2013-06-18
Dział :Majątek WIW Katowice
Zakres : Publikacja informacji o majątku WIW - stan na 31.12.2012r


Data publikacji :2013-06-18
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-06-18
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.8.2013


Data publikacji :2013-06-12
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-06-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.7.2013


Data publikacji :2013-06-11
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-06-11
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.8.2013


Data publikacji :2013-06-07
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-06-06
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Dodatkowe gwarancje zdrowotne dla świń...


Data publikacji :2013-05-29
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-05-24
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja: Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w I kwartale 2013 roku..


Data publikacji :2013-05-29
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-05-24
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja: Plan kontroli WIW Katowice na rok 2013 - Korekta nr 3.


Data publikacji :2013-05-29
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-05-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.5.2013


Data publikacji :2013-05-29
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-05-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.4.2013


Data publikacji :2013-05-27
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-05-27
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.6.2013


Data publikacji :2013-05-17
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-05-17
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.5.2013


Data publikacji :2013-05-16
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-05-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.5.2013


Data publikacji :2013-05-14
Autor :Sonia Ludwig-Kowal
Data utworzenia :2013-05-14
Dział :Narady i Szkolenia
Zakres : Szkolenie wyjazdowe z dnia 08-10.05.2013 r.


Data publikacji :2013-05-13
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-05-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.6.2013


Data publikacji :2013-05-13
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-05-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.5.2013


Data publikacji :2013-04-30
Autor :Magdalena Kowalczyk
Data utworzenia :2013-04-15
Dział :Narady i Szkolenia
Zakres : Narada z dnia 22.03.2013 r.


Data publikacji :2013-04-30
Autor :Dorota Sysoł-Sornat
Data utworzenia :2013-04-30
Dział :Obrót lekami wydawanymi bez przepisu lekarza
Zakres : Aktualizacja działu Obrót lekami wydawanymi bez przepisu lekarza


Data publikacji :2013-04-29
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-04-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.4.2013


Data publikacji :2013-04-22
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-04-22
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.3.2013


Data publikacji :2013-04-16
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2013-03-25
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Wiosenna akcja szczepień lisów


Data publikacji :2013-04-09
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-04-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania wykonawców: WIW.AG.ZP.272.3.2013


Data publikacji :2013-04-04
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-03-25
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Publikacja: Plan kontroli WIW Katowice na rok 2013 - Korekta nr 2.


Data publikacji :2013-04-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-04-04
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.3.2013


Data publikacji :2013-04-01
Autor :Jadwiga Banaś
Data utworzenia :2013-03-07
Dział :ZHW
Zakres : Aktualizacja działu Zakładu Higieny Weterynaryjnej


Data publikacji :2013-04-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2013-03-07
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2013-03-18
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-03-18
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.2.2013


Data publikacji :2013-03-18
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-03-18
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.1.2013


Data publikacji :2013-03-14
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2013-03-14
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Zmiana danych adresowych PIW Tarnowskie Góry


Data publikacji :2013-03-14
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-03-13
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja: Plan kontroli WIW Katowice na rok 2013 - Korekta nr 1.


Data publikacji :2013-03-12
Autor :Andrzej Majtyka
Data utworzenia :2013-03-11
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja spisu numerów telefonicznych.


Data publikacji :2013-01-30
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-01-30
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.2.2013


Data publikacji :2013-01-29
Autor :Katarzyna Lisowska
Data utworzenia :2013-01-29
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami


Data publikacji :2013-01-29
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-01-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.1.2013


Data publikacji :2013-01-28
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-01-28
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.2.2013


Data publikacji :2013-01-25
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2013-01-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.1.2013


Data publikacji :2013-01-25
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2013-01-24
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja: Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w 2012 roku.


Data publikacji :2013-01-25
Autor :Agnieszka Cyngier
Data utworzenia :2013-01-15
Dział :Telefony Alarmowe
Zakres : Aktualizacja telefonów alarmowych PIW
# PowrótAdministratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018