http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001926839
 w tym Twoich: 00018
Dzisiejsza data : 2018-04-23
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Rejestr zmian 2015r.

Data publikacji :2015-12-11
Autor :Natalia Banasik
Data utworzenia :2015-12-11
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.


Data publikacji :2015-12-04
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-12-05
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2015-11-30
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-11-27
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2015-11-19
Autor :Sławomir Samotij
Data utworzenia :2015-11-19
Dział :Regulamin organizacyjny
Zakres : Publikacja nowego regulaminu organizacyjnego


Data publikacji :2015-11-16
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-11-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.15.2015


Data publikacji :2015-11-06
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-11-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.15.2015


Data publikacji :2015-11-06
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-11-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.16.2015


Data publikacji :2015-11-06
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2015-11-06
Dział :Adresy e-mail
Zakres : WYKAZ KONT POCZTOWYCH E-MAIL WIW W KATOWICACH


Data publikacji :2015-11-04
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-11-03
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.17.2015


Data publikacji :2015-10-29
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-10-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.14.2015


Data publikacji :2015-10-28
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-10-27
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [3] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.17.2015


Data publikacji :2015-10-27
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-10-27
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.16.2015


Data publikacji :2015-10-27
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-10-27
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.17.2015


Data publikacji :2015-10-26
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-10-26
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.16.2015


Data publikacji :2015-10-26
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-10-26
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1] - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.17.2015


Data publikacji :2015-10-23
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-10-23
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zmiany do SIWZ oraz wersja edytowalna SIWZ po zmianach - dot. Postępowania WIW.AG.ZP.272.17.2015


Data publikacji :2015-10-22
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-10-22
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.16.2015


Data publikacji :2015-10-21
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-10-21
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.17.2015


Data publikacji :2015-10-19
Autor :Jadwiga Banaś
Data utworzenia :2015-10-19
Dział :ZHW - Kryteria przyjęcia próbek do badań
Zakres : Aktualizacja Pracownia Patologii i Bakteriologii i Pracownia Mikrobiologii Spożywczej


Data publikacji :2015-10-13
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2015-10-13
Dział :Menu przedmiotowe
Zakres : Dodanie zakładki Choroby zakaŸne i choroba Aujeszkyego


Data publikacji :2015-10-13
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2015-10-13
Dział :Menu przedmiotowe
Zakres : Dodanie zakładki Wœcieklizna


Data publikacji :2015-10-07
Autor :Natalia Banasik
Data utworzenia :2015-10-07
Dział :Praca
Zakres : Dodanie zakładki Akwakultura do menu przedmiotowego


Data publikacji :2015-10-06
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-10-05
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2015-10-05
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2015-10-05
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dla hodowców świń dotycząca zakazu szczepień przeciwko chorobie
Aujeszkyego


Data publikacji :2015-10-02
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-10-02
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.14.2015


Data publikacji :2015-10-01
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-10-01
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiany do SIWZ: WIW.AG.ZP.272.14.2015


Data publikacji :2015-09-24
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-09-24
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.14.2015


Data publikacji :2015-09-09
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2015-09-09
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Zakres akredytacji - wydanie 18


Data publikacji :2015-09-02
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2015-09-02
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dotycząca jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko
wściekliźnie


Data publikacji :2015-08-19
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-19
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.12.2015


Data publikacji :2015-08-13
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.11.2015


Data publikacji :2015-08-07
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2] + załączniki: WIW.AG.ZP.272.12.2015


Data publifkacji :2015-08-05
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-05
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [4]: WIW.AG.ZP.272.13.2015


Data publikacji :2015-08-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-04
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [3]+zmiana SIWZ: WIW.AG.ZP.272.13.2015


Data publikacji :2015-08-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-04
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.12.2015


Data publikacji :2015-08-03
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-08-03
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.13.2015


Data publikacji :2015-07-31
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-07-31
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.13.2015


Data publikacji :2015-07-30
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-07-30
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.12.2015


Data publikacji :2015-07-29
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-07-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.13.2015


Data publikacji :2015-07-29
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-07-29
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.11.2015


Data publikacji :2015-07-28
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-07-28
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.7.2015


Data publikacji :2015-07-28
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-07-28
Dział :Praca
Zakres : Wynik naboru na wolne stanowiska pracy


Data publikacji :2015-07-08
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-07-07
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2015-07-07
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-07-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.10.2015


Data publikacji :2015-07-01
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-07-01
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.8.2015


Data publikacji :2015-06-26
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-06-26
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawcy [3]: WIW.AG.ZP.272.7.2015


Data publikacji :2015-06-25
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-06-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawcy [2]: WIW.AG.ZP.272.7.2015


Data publikacji :2015-06-23
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-23
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.5.2015


Data publikacji :2015-06-22
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-06-22
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.7.2015.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy [1]


Data publikacji :2015-06-18
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-18
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.9.2015


Data publikacji :2015-06-17
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-06-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.7.2015


Data publikacji :2015-06-16
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW [3]: WIW.AG.ZP.272.10.2015


Data publikacji :2015-06-15
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-15
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW [2]: WIW.AG.ZP.272.10.2015


Data publikacji :2015-06-12
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : ODPOWIEDź NA PYTANIE WYKONAWCY [1]: WIW.AG.ZP.272.10.2015


Data publikacji :2015-06-11
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2015-06-11
Dział :Adresy e-mail
Zakres : WYKAZ KONT POCZTOWYCH E-MAIL WIW W KATOWICACH


Data publikacji :2015-06-10
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-10
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.10.2015


Data publikacji :2015-06-09
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-06-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców, oraz zmiany do SIWZ - dot. Postepowania
WIW.AG.ZP.272.8.2015 [1]


Data publikacji :2015-06-03
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-03
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [3]: WIW.AG.ZP.272.9.2015


Data publikacji :2015-06-03
Autor :BARBARA PAWEŁCZYK
Data utworzenia :2015-06-03
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.8.2015


Data publikacji :2015-06-03
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-03
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [3]: WIW.AG.ZP.272.5.2015


Data publikacji :2015-06-02
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-02
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.9.2015


Data publikacji :2015-06-02
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-02
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [2]: WIW.AG.ZP.272.5.2015


Data publikacji :2015-05-28
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-06-28
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.9.2015


Data publikacji :2015-05-28
Autor :JOANNA ŻYSZCZYŃSKA
Data utworzenia :2015-05-28
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.9.2015


Data publikacji :2015-05-28
Autor :BEATA KOWALEWSKA
Data utworzenia :2015-05-28
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.4.2015


Data publikacji :2015-05-28
Autor :JOANNA ŻYSZCZYŃSKA
Data utworzenia :2015-05-28
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 1): WIW.AG.ZP.272.5.2015


Data publikacji :2015-05-27
Autor :JOANNA ŻYSZCZYŃSKA
Data utworzenia :2015-05-27
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.5.2015


Data publikacji :2015-05-25
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-05-25
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WIW.AG.ZP.272.6.2015


Data publikacji :2015-05-21
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-05-21
Dział :Działalnoœć kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na 2015 r. – Korekta nr 1


Data publikacji :2015-05-14
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-05-14
Dział :Praca
Zakres : Wynik naboru na wolne stanowiska pracy


Data publikacji :2015-05-12
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-05-11
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.6.2015


Data publikacji :2015-05-12
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-05-11
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców [1]: WIW.AG.ZP.272.6.2015


Data publikacji :2015-05-14
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-05-14
Dział :Praca
Zakres : Wynik naboru na wolne stanowiska pracy


Data publikacji :2015-05-07
Autor :BARBARA PAWEŁCZYK
Data utworzenia :2015-05-07
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zmiany do SIWZ Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.6.2015


Data publikacji :2015-05-06
Autor :BARBARA PAWEŁCZYK
Data utworzenia :2015-05-06
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.6.2015


Data publikacji :2015-05-06
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-05-06
Dział :Działalnoœć kontrolna
Zakres : Wykonanie Planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w I kwartale 2015r.


Data publikacji :2015-04-27
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2015-04-24
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.4.2015


Data publikacji :2015-04-24
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-04-24
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.2.2015


Data publikacji :2015-04-21
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2015-04-21
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dotycząca wiosennej akcji sczepienia lisów


Data publikacji :2015-04-13
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-04-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców - dot. Postepowania WIW.AG.ZP.272.2.2015


Data publikacji :2015-04-10
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2015-04-10
Dział :Telefony Komórkowe
Zakres : Aktualizacja telefonów komórkowych WIW


Data publikacji :2015-04-09
Autor :JOANNA ŻYSZCZYŃSKA
Data utworzenia :2015-04-09
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.1.2015


Data publikacji :2015-04-08
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-04-08
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.3.2015


Data publikacji :2015-04-08
Autor :BARBARA PAWEŁCZYK
Data utworzenia :2015-04-08
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.2.2015


Data publikacji :2015-04-07
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2015-04-07
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja SIWZ - zmiana: WIW.AG.ZP.272.6.2015


Data publikacji :2015-04-01
Autor :Jadwiga Banaś
Data utworzenia :2015-03-27
Dział :ZHW - Ogólne Zasady Współpracy z Laboratorium
Zakres : Aktualizacja Ogólne Zasady Współpracy z Laboratorium


Data publikacji :2015-04-01
Autor :Jadwiga Banaś
Data utworzenia :2015-03-27
Dział :ZHW - Kryteria przyjęcia próbek do badań
Zakres : Aktualizacja Pracownia Patologii i Bakteriologii i Pracownia Mikrobiologii Spożywczej


Data publikacji :2015-04-01
Autor :Jadwiga Banaś
Data utworzenia :2015-03-27
Dział :ZHW - Wzory zleceń
Zakres : Aktualizacja wzorów zleceń


Data publikacji :2015-03-31
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2015-03-31
Dział :Działalnoœć Inspekcji Weterynaryjnej
Zakres : Publikacja sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej za 2014


Data publikacji :2015-03-23
Autor :Izabela Antonkiewicz
Data utworzenia :2015-03-18
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2015-03-18
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2015-03-17
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2015-02-18
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2015-02-12
Dział :Program audytów
Zakres : Program audytów w PIW w2015r.


Data publikacji :2015-02-16
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2015-02-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.1.2015


Data publikacji :2015-02-05
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2015-02-05
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja dotyczącagrypy ptaków (aktualizacja)


Data publikacji :2015-02-04
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2015-01-30
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Aktualizacja zakresu akredytacji - ZHW w Katowicach. Wydanie 17.


Data publikacji :2015-01-09
Autor :Łukasz Ciupek
Data utworzenia :2015-01-09
Dział : Informacja: obrót lekami bez przepisu lekarza weterynarii
Zakres : Aktualizacja plików
# PowrótAdministratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018