http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001926824
 w tym Twoich: 0004
Dzisiejsza data : 2018-04-23
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Rejestr zmian 2017r.

Data publikacji :2017-11-15
Autor :Natalia Boś
Data utworzenia :2017-11-15
Dział :Strona główna
Zakres : Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej


Data publikacji :2017-11-01
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-11-01
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-11-30
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-11-30
Dział :Praca
Zakres : Wynik naboru na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych z dn.30-11-2017


Data publikacji :2017-11-24
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2017-11-24
Dział :Strona główna
Zakres : AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)


Data publikacji :2017-11-16
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-11-16
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
WIW.AG.ZP.272.7.2017


Data publikacji :2017-11-16
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-11-16
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
oraz zbiorcze zestawienie ofert.
WIW.AG.ZP.272.7.2017


Data publikacji :2017-11-13
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-11-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców II nr sprawy WIW.AG.ZP.272.7.2017


Data publikacji :2017-11-10
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-11-10
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych


Data publikacji :2017-11-09
Autor :Barbara Hawro
Data utworzenia :2017-11-07
Dział :Działalnoœć kontrolna
Zakres : Wykonanie planu kontroli w III kw. 2017


Data publikacji :2017-11-09
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-11-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców I nr sprawy WIW.AG.ZP.272.7.2017


Data publikacji :2017-11-08
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-11-08
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego
dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej WIW.AG.ZP.272.7.2017


Data publikacji :2017-11-06
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-11-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.6.2017


Data publikacji :2017-11-06
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2017-11-06
Dział :ASF
Zakres : Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą


Data publikacji :2017-11-03
Autor :Sonia Ludwig-Kowal
Data utworzenia :2017-11-03
Dział :Strona Główna/td>
Zakres : Informacje dla HODOWCÓW BYDŁA- Program zwalczania IBR-IPV oraz BVD MD.


Data publikacji :2017-11-03
Autor :Natalia Boś
Data utworzenia :2017-11-03
Dział :Strona Główna
Zakres : Ulotka informacyjna przypominająca o konieczności przeprowadzenia
przez rolników spisów stad.


Data publikacji :2017-11-03
Autor :Barbara Hawro
Data utworzenia :2017-11-03
Dział :Kontrole
Zakres : Wykonanie planu kontroli w II kw. 2017


Data publikacji :2017-10-27
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-10-27
Dział :TEL.KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-10-25
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-10-25
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : DOSTAWA DROBNYCH ARTYKUŁÓW LABORATORYJNYCH
ORAZ MATERIAŁÓW ESKPLOATACYJNYCH
DO URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH WIW-AG-ZP-272-6-2017


Data publikacji :2017-10-24
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-10-24
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.5.2017


Data publikacji :2017-10-20
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-10-20
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
oraz zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu na wykonanie przeglądu
i konserwacji spektrofotometrów LC-MS-MS i sprężarki .


Data publikacji :2017-10-20
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-10-19
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2 - dot. przetargu WIW.AG.ZP.272.6.2017


Data publikacji :2017-10-17
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-10-17
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 1 - dot. przetargu WIW.AG.ZP.272.6.2017


Data publikacji :2017-10-13
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-10-13
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Ogłoszenie o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.6.2017


Data publikacji :2017-10-11
Autor :Dorota Łazarek-Tabor
Data utworzenia :2017-10-09
Dział : Cennik badań usługowych
Zakres : Cennik badań usługowych


Data publikacji :2017-10-10
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-10-10
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Ogłoszenie o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.5.2017


Data publikacji :2017-10-04
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-10-04
Dział : Zakres wykonywanych badań
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-10-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-10-04
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Wykonanie przeglądu i konserwacji spektrofotometrów LC-MS-MS i sprężarki”.
Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.4.2017


Data publikacji :2017-10-02
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-10-02
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-09-26
Autor :Krzysztof Lach
Data utworzenia :2017-09-26
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-09-22
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-09-22
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Ogłoszenie o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.4.2017


Data publikacji :2017-08-29
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2017-08-28
Dział :Strona główna
Zakres : Informacja dotycząca jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących
przeciwko wściekliźnie.


Data publikacji :2017-08-24
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-24
Dział :TEL.KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-23
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-23
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-22
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-08-09
Dział : Zakres wykonywanych badań
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-21
Autor :Barbara Hawro
Data utworzenia :2017-08-21
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na 2017 r. - Korekta nr 3


Data publikacji :2017-08-18
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2018-08-09
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-18
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-18
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-18
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-18
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-11
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2017-08-11
Dział :Oceny innych organów
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-11
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2017-08-11
Dział :Kontrole zewnetrzne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-09
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-09
Dział :TEL. KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-09
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-09
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-008
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-08-08
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych


Data publikacji :2017-08-07
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2017-08-07
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-08-01
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-08-01
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-07-25
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2017-07-25
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-07-07
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2017-07-07
Dział :ASF
Zakres : Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą


Data publikacji :2017-07-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-07-04
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.3.2017


Data publikacji :2017-07-04
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-07-04
Dział :TEL. KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-07-01
Autor :Dorota Łazarek - Tabor
Data utworzenia :2017-06-27
Dział :Kryteria przyjęcia próbek do badań
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-06-30
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2017-06-30
Dział :ASF
Zakres : ASF – afrykański pomór świń


Data publikacji :2017-06-30
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2017-06-29
Dział :Informacje o chorobie Aujeszkyego
Zakres : status państwa o znikomym ryzyku BSE


Data publikacji :2017-06-30
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2017-06-29
Dział :Informacje o chorobie Aujeszkyego
Zakres : Warunki przemieszczania świń na obszary regionów wolnych


Data publikacji :2017-06-30
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-06-29
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.2.2017


Data publikacji :2017-06-14
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-06-14
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW: WIW.AG.ZP.272.3.2017


Data publikacji :2017-06-13
Autor :Magdalena Kowlalczyk
Data utworzenia :2017-06-06
Dział :Strona główna
Zakres : Wzór Wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny
produktami pochodzenia zwierzęcego
i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii


Data publikacji :2017-06-09
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-06-08
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Kwoty które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
oraz zbiorcze zestawienie ofert.: WIW.AG.ZP.272.2.2017


Data publikacji :2017-03-14
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2017-03-14
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-06-07
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-06-07
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Ogłoszenie o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.3.2017


Data publikacji :2017-06-02
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-06-02
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Aktualizacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.2.2017


Data publikacji :2017-06-02
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-05-31
Dział :Praca
Zakres : Unieważnienie konkursu na stanowisko Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Cieszynie


Data publikacji :2017-05-31
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-05-30
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. .pracowniczych


Data publikacji :2017-05-24
Autor :Wojciech Gardawski
Data utworzenia :2017-04-23
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.2.2017


Data publikacji :2017-05-17
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2017-05-17
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na 2017 r. - Korekta nr 2
w I kw. 2017 r.


Data publikacji :2017-05-16
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-05-16
Dział : Zakres wykonywanych badań
Zakres : Aktualizacja danych: Badania kliniczne weterynaryjne – Pracownia Serologii
w I kw. 2017 r.


Data publikacji :2017-05-16
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2017-05-16
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Wykonanie planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach
w I kw. 2017 r.


Data publikacji :2017-05-15
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-05-15
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie na Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarie w Cieszynie i regulamin konkursu


Data publikacji :2017-05-15
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-05-15
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych


Data publikacji :2017-04-28
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-04-27
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW.AG.ZP.272.1.2017


Data publikacji :2017-04-24
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-04-21
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
oraz zbiorcze zestawienie ofert
w postępowaniu na dostawę produktów do badań mikrobiologicznych.


Data publikacji :2017-04-22
Autor :Beata Kaszyca - Szyndler
Data utworzenia :2017-04-21
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. .pracowniczych


Data publikacji :2017-04-20
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-04-13
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-04-19
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-04-19
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW [2]: WIW.AG.ZP.272.1.2017


Data publikacji :2017-04-19
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-04-13
Dział :Zakres wykonywanych badań
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-04-13
Autor :Danuta Świerczek
Data utworzenia :2017-04-13
Dział :Strona główna
Zakres : Informacja dotycząca wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących
przeciwko wściekliźnie.


Data publikacji :2017-04-12
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2017-04-12
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu: WIW.AG.ZP.272.1.2017


Data publikacji :2017-04-06
Autor :Maciej Trojan
Data utworzenia :2017-04-06
Dział :Strona główna
Zakres : Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.
(Dz.U. z 2017 r., poz. 722).


Data publikacji :2017-04-05
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2017-03-31
Dział :Działalność Inspekcji weterynaryjnej
Zakres : Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej
na terenie województwa śląskiego w roku 2016.


Data publikacji :2017-04-05
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2017-02-10
Dział :Program audytów
Zakres : Program audytów prowadzonych w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii
woj. śląskiego w roku 2017.


Data publikacji :2017-04-03
Autor :Dorota Łazarek - Tabor
Data utworzenia :2017-03-22
Dział :Ogólne zasady współpracy z klientem
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-04-03
Autor :Dorota Łazarek - Tabor
Data utworzenia :2017-03-22
Dział :Kryteria przyjęcia próbek do badań
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-03-13
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-03-13
Dział :Wzory zleceń
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-03-14
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-03-14
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-03-13
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2017-03-13
Dział :Działalność kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Katowicach na 2017 r.-Korekta nr 1


Data publikacji :2017-03-09
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-03-09
Dział :TEL. KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-03-06
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2017-03-06
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-03-03
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2017-03-03
Dział :Zamówienia publiczne
Zakres : Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych
do przeprowadzenia przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Katowicach w roku 2017


Data publikacji :2017-03-01
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2017-03-01
Dział :Praca
Zakres : Ogłszenie wyniku naboru


Data publikacji :2017-02-23
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2017-02-22
Dział :Działalnoœć kontrolna
Zakres : Wykonanie Planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w 2016 r.


Data publikacji :2017-02-23
Autor :Barbara Pawełczyk
Data utworzenia :2017-02-22
Dział :Działalnoœć kontrolna
Zakres : Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach na 2017 r.


Data publikacji :2017-02-15
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-02-15
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-02-15
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-02-14
Dział :TEL.KOMÓRKOWE
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-02-14
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-02-13
Dział :Strona główna
Zakres : Informacja dot. sprzedaży bezpośredniej produktów poch. zwierzęcego


Data publikacji :2017-02-02
Autor :Beata Kaszyca
Data utworzenia :2017-02-01
Dział :Praca
Zakres : Ogłszenie o naborze na wolne stanowisko pracy


Data publikacji :2017-02-01
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2017-01-31
Dział :Zakres wykonywanych badań
Zakres : Wprowadzenie danych


Data publikacji :2017-02-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-01-31
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-02-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-01-31
Dział :Dane teleadresowe
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-02-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-01-31
Dział :Stan przyjmowanych spraw i kolejnoœć ich załatwiania
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-02-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-01-31
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-01-18
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-01-18
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-01-17
Autor :Iga Kalyta
Data utworzenia :2017-01-12
Dział :Strona główna
Zakres : Wzór Wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny
produktami pochodzenia zwierzęcego
i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii


Data publikacji :2017-01-05
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2017-01-05
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych


Data publikacji :2017-01-05
Autor :Damian Chojecki
Data utworzenia :2017-01-05
Dział :TEL.KOMORKOWE
Zakres : Aktualizacja danych
# PowrótAdministratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018