http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001926855
 w tym Twoich: 00031
Dzisiejsza data : 2018-04-23
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | INFORMACJE dla Powiatowych lekarzy weterynarii
oraz lekarzy weterynarii wyznaczonych do pobierania próbek
dotyczące stosowania CELAB TEREN i przesyłania danych do CELAB ZHW oraz CBD


Zredagowany przez : Andrzej Majtyka 
zamieszczony 2013-07-30


Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018