http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001926865
 w tym Twoich: 00041
Dzisiejsza data : 2018-04-23
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP :


https://epuap.gov.pl/.../m310x5muhd/skrytka

W celu skorzystania z elektronicznego przesłania wniosków do urzędu konieczne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP - adres internetowy: http://epuap.gov.pl


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Wojciech Gwizdała
Data utworzenia :2014-03-28
Data publikacji :2014-03-28
Opublikował :Wojciech Gwizdała

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) uruchomiona zostanie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza.


Adres e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej : kancelaria katowice.wiw.gov.pl
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) (PDF),
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) (PDF),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno–technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.) (PDF),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) (PDF),
  • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450) (PDF).

Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie, udoskonalenie i szersze dostosowanie do oczekiwań społecznych wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej. W tym celu prosimy o kontakt z Redakcją Biuletynu.


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Wojciech Gwizdała
Data utworzenia :2011-03-31
Data aktualizacji :2011-03-31
Opublikował :Wojciech GwizdałaAdministratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018