Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

https://katowice.wiw.gov.pl/wk/aktualnosci/10371,Cwiczenia-MEWA-SMIESZKA-2023.html
29.05.2024, 11:01

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia MEWA ŚMIESZKA 2023

W dniach 19 i 20 września 2023r. na terenie woj. śląskiego, w powiecie gliwickim, w ramach planowanych przez organy administracji państwowej najważniejszych szkoleń w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej, odbyły się objęte honorowym patronatem Wojewody Śląskiego ćwiczenia symulacyjne w zakresie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków pk. „MEWA ŚMIESZKA 2023”.

W omawianych ćwiczeniach zorganizowanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Gliwicach uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz samorządowych, w tym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Urzędu Miasta Pyskowice i Urzędu Gminy Wielowieś, jak i służb, w tym Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Sanitarnej, Policji, Straży Pożarnej, 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem zawodowym z uczestnikami ćwiczeń podzielili się zaproszeni goście: lek. wet. Józef Białowąs- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce, dr n. wet. Maciej Wierzchoń- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim, a także dr n. med. Grzegorz Hudzik- Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Ćwiczenia odbyły się zarówno w formie teoretycznej- aplikacyjnej, jak i praktycznej, bezpośrednio w gospodarstwie wytypowanym jako ognisko choroby. W planowanych na dzień 19 września 2023r. działaniach udział wzięły wszystkie uczestniczące w ćwiczeniach jednostki organizacyjne. Po części teoretycznej nastąpił przejazd do gospodarstwa, w którym zaprezentowana i szczegółowo omówiona została metodyka postępowania oraz współpracy służb w kontekście wykrywania, zabezpieczania i likwidacji ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. W dniu 20 września 2023r. wyłącznie w formie aplikacyjnej, z udziałem pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz władz samorządowych, na podstawie kilku epizodów ze scenariusza ćwiczeń opracowane i omówione zostały procedury postępowania służb oraz dokumentacja związana z wystąpieniem ogniska choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu, w tym przypadku- wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wymiana wzajemnych doświadczeń oraz wiedzy pozwoliła uczestnikom ćwiczeń reprezentującym różne służby, inspekcje i jednostki samorządowe poszczególnych szczebli lepiej przygotować się do realizacji powierzonych im zadań.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom ćwiczeń za ich zaangażowanie i profesjonalne podejście.

Metadane

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sonia Ludwig-Kowal WIW.ZOZ
Osoba udostępniająca informację:
Adam Koziak

Opcje strony