Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym

W dniu 29 marca 2024r. pomiędzy Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, a Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach podpisane zostało pierwsze w Polsce porozumienie o wzajemnej współpracy, celem którego jest poszerzenie wiedzy i świadomości w zakresie zapobiegania występowania krzywdy zwierząt.

Za szeroko pojętą krzywdę zwierząt uznać należy utrzymywanie i postępowanie ze zwierzętami w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, odbiegający od zasad prawidłowego, godnego i dozwolonego traktowania.

Celem współpracy pomiędzy Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, a Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach jest dobrowolne podejmowanie właściwych czynności względem potrzebujących zwierząt przez ratowników medycznych i powiadamianie o tych czynnościach właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii podległego Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Katowicach.

Podpisane porozumienie m.in. reguluje zasady postępowania ratowników medycznych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w przypadku nabycia przez nich wątpliwości w zakresie traktowania, przechowywania, posiadania zwierząt przez osoby trzecie w miejscu wykonywania czynności medycznych oraz określa zasady funkcjonowania współpracy między Stronami.

Metadane

Data publikacji : 05.04.2024
Data modyfikacji : 05.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adam Koziak
Osoba modyfikująca informację:
Adam Koziak

Opcje strony

do góry