Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pismo Szefa Służby Cywilnej dot. koronowirusa

Warszawa, 9 marca 2020 r.

DSC.WK.3525.2.2020.MM

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Generalni

KPRM, Ministerstw,

Urzędów Centralnych

Urzędów Wojewódzkich

 

Szanowni Państwo,

nadzwyczajne sytuacje, z jakimi świat ma do czynienia od kilku tygodni, dotyczące szerzenia się koronawirusem SARS-Co V-2 stały się ostatnio także udziałem Polski. Kolejne przypadki zachorowań potwierdzają powagę sytuacji. Jednakże administracja publiczna, której ważną i liczną częścią jest służba cywilna, musi zapewniać nieprzerwane działanie Państwa także w takich warunkach. Jestem przekonany, że nowoczesna służba cywilna, zarządzana przez odpowiedzialnych liderów podoła temu zadaniu. Tym bardziej, że niedawno ustawodawca wyposażył Państwa w szczególną kompetencję. Mam na myśli uprawnienie pracodawcy do wydania pracownikowi polecenia dotyczącego wykonywania, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)[1]. Dlatego zalecam Państwu, aby w uzasadnionych przypadkach zastosować ten nadzwyczajny środek zapobiegawczy w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Proszę o niezwłoczne przekazanie mojego pisma jednostkom podległym i nadzorowanym.

Z poważaniem

Dobrosław Dowiat-Urbański

Szef Służby Cywilnej

/podpisano cyfrowo/

 

Oryginalne pismo pod linkiem: https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/list-szefa-sluzby-cywilnej-do-kierownikow-urzedow-administracji-rzadowej

 

[1] Art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

Metadane

Data publikacji : 12.03.2020
Data modyfikacji : 20.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Giel WIW.AG
Osoba udostępniająca informację:
Adam Koziak
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony

do góry