Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Sytuacja na rzece Odrze

W związku z sytuacją na rzece Odrze, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek powołał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, składający się z przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego oraz podległych mu służb i inspekcji. Od dnia 12 sierpnia 2022 r. w naradach koordynacyjnych sztabu kryzysowego bierze udział Zastępca ŚWLW w Katowicach Konrad Kuczera. Głównym celem narad jest raportowanie o podjętych działaniach dotyczących badań wody oraz odłowionych ryb, przedstawienie bieżącej sytuacji na rzece Odrze i jej dopływach, na Kanale Gliwickim oraz innych akwenach województwa śląskiego a także skoordynowanie czynności w zakresie monitorowania stanu rzeki.

Ponadto Zastępca ŚWLW w Katowicach codziennie bierze udział w spotkaniach z GLW. Podczas narad przekazywane są aktualne dane dotyczące ilości pobranych ryb przyjętych do badań w ZHW wraz z informacją odnośnie wyników przeprowadzonych badań.

Metadane

Data wytworzenia : 31.08.2022
Data publikacji : 31.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Kania
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony

do góry