Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

https://katowice.wiw.gov.pl/wk/aktualnosci/8188,Wytyczne-dotyczace-wdrazania-systemow-zarzadzania-bezpieczenstwem-zywnosci-obejm.html
2022-12-08, 16:12

Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasady elastyczności

Metadane

Data wytworzenia : 28.09.2022
Data publikacji : 29.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kowalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony