Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Sprawozdania finansowe WIW jednostkowe za rok 2020

Sprawozdania finansowe WIW jednostkowe za rok 2020 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa.

Metadane

Data wytworzenia : 31.03.2021
Data publikacji : 06.05.2021
Data modyfikacji : 05.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Kowalewska
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kędzior
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony

do góry