Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

https://katowice.wiw.gov.pl/wk/finanse-i-majatek/sprawozdawczosc-finanso/4498,Sprawozdania-finansowe-WIW-jednostkowe-za-rok-2020.html
2021-10-24, 02:34

Sprawozdania finansowe WIW jednostkowe za rok 2020

Sprawozdania finansowe WIW jednostkowe za rok 2020 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa.

Metadane

Data wytworzenia : 31.03.2021
Data publikacji : 06.05.2021
Data modyfikacji : 05.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Kowalewska
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kędzior
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony