Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

https://katowice.wiw.gov.pl/wk/finanse-i-majatek/sprawozdawczosc-finanso/4499,Sprawozdania-finansowe-laczne-WIW-PIW-za-rok-2020.html
2023-03-29, 05:11

Sprawozdania finansowe łączne WIW + PIW za rok 2020

Sprawozdania finansowe WIW za rok 2020 – bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa.

Metadane

Data wytworzenia : 31.03.2021
Data publikacji : 06.05.2021
Data modyfikacji : 05.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Kowalewska
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kędzior
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony