Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

https://katowice.wiw.gov.pl/wk/informacje-podstawowe/dostep-do-informacji/4427,Dostep-do-informacji-publicznej.html
24.07.2024, 21:09

Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, zgodnie  z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są udostępniane na wniosek, który można przesłać:

  • pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, 40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat @katowice.wiw.gov.pl
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP

Metadane

Data publikacji : 30.03.2021
Data modyfikacji : 30.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Kędzior
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kędzior
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony