Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

https://katowice.wiw.gov.pl/wk/informacje-podstawowe/dzialalnosc-inspekcji/3379,Sprawozdanie-z-realizacji-zadan-Inspekcji-Weterynaryjnej-na-terenie-Wojewodztwa-.html
2021-03-03, 02:33

Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Województwa Śląskiego

Metadane

Data publikacji : 06.06.2018
Data modyfikacji : 09.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Samotij WIW.HP
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lach WIW.AG.OI
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lach

Opcje strony