Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Przedmiot działalności. Stanowiska i kompetencje

Stanowiska i kompetencje określone zostały w Rozdziałach IV i V Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

Przedmiot działalności i kompetencje określony został w Rozdziale II Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach stanowi zaplecze diagnostyczne dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i pracuje w systemie jakości posiadając certyfikat akredytacyjny laboratorium badawczego Nr AB 548 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Badania laboratoryjne wykonywane są w trzech Pracowniach:

 1. Pracownia Badania Chemicznych;
 2. Pracownia Patologii i Bakteriologii;
 3. Pracownia Mikrobiologii Spożywczej;
 4. Pracownia Serologii;

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach wykonuje następujące badania:

 • urzędowe środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • urzędowe materiału klinicznego;
 • monitorowanie pozostałości chemiczno - biologicznych i leków weterynaryjnych w środkach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i w paszach;
 • monitorowanie chorób zwierząt: enzootyczna białaczka bydła, bruceloza bydła;
 • usługowe materiału klinicznego oraz środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • sanitarne tusz zwierzęcych oraz badania czystości i skuteczności dezynfekcji w rzeźniach i zakładach rozbioru;
 • wykonywanie badań w ramach "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach drobiu";
 • wykonywanie badań w ramach Programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń;
 • wykonywanie badań w ramach programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka;

Zakład Higieny Weterynaryjnej w 2010 r. rozszerzył zakres akredytacji o nowe metody realizowane w pracowniach ZHW, uzyskał również akredytację na referencyjną metodę badania mięsa w kierunku włośni realizowaną w Terenowych Stacjach Wytrawiania objętych systemem zarządzania ZHW na mocy porozumień między Śląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, a 16-ma Powiatowymi Lekarzami Weterynarii województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje na temat badań znajdują się w Zakładce: Zakład Higieny Weterynaryjnej

Metadane

Data publikacji : 15.10.2019
Data modyfikacji : 14.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Łazarek-Tabor ZHW.KJ
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lach
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lach

Opcje strony

do góry