Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania

Wykaz osób odpowiedzialnych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach za udzielanie informacji o stanie przyjmowania spraw oraz kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejnosci ich załatwiania zainteresowani mogą uzyskać na drodze elektronicznej - poczta e-mail, lub pod numerami telefonicznymi.

Zgodnie z dyspozycją Kierownika Zespołu pracownicy poszczególnych stanowisk pracy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Bezpośrednim odpowiedzialnym za załatwienie sprawy w ramach danego stanowiska jest pracownik, któremu sprawę przekazano do załatwienia, a za wszystkie sprawy załatwiane w zespole odpowiada Kierownik Zespołu.

Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe osób wyznaczonych przez kierowników komórek organizacyjnych do udzielania informacji o stanie przyjmowanych spraw i kolejnosci ich załatwiania:

 • Sekretariat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
  Aneta Kania
  Violetta Dopierała
  Justyna Tarka
  Tel.: 32 42-88-601
  Tel.: 32 42-88-602 E-mail: sekretariat @katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt
  Kierownik zespołu
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Joanna Gąsiorczyk - Jamrozy
  Tel.: 32 42-88-637
  E-mail: joanna.jamrozy @katowice.wiw.gov.pl

  Sekretariat zespołu
  Wioleta Pilch
  Tel.: 32 42-88-615
  E-mail: wioleta.pilch @katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego
  Kierownik zespołu
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Andrzej Bernacki
  Tel.: 32 42-88-612
  E-mail: andrzej.bernacki @katowice.wiw.gov.pl

  Dział ds. bezpieczeństwa żywnosci
  Kierownik działu
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Piotr Gajos
  Tel.: 32 42-88-622
  E-mail: piotr.gajos @katowice.wiw.gov.pl

  Dział ds. pasz i utylizacji
  Kierownik działu
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Andrzej Bernacki
  Tel.: 32 42-88-612
  E-mail: andrzej.bernacki @katowice.wiw.gov.pl

  Dział ds. nadzoru farmaceutycznego
  Kierownik działu
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Dorota Sysoł-Sornat
  Tel.: 32 42-88-617
  E-mail: dorota.sornat @katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół ds. audytu kontroli urzędowych
  Kierownik zespołu
  lek. wet. Diana Tryka
  Tel.: 32 42-88-658
  E-mail: diana.tryka @katowice.wiw.gov.pl

 • Zakład Higieny Weterynaryjnej
  Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej
  lek. wet. Małgorzata Błażejowska
  Tel.: 32 42-88-631
  E-mail: kierownik.zhw @katowice.wiw.gov.pl

  Dział ds. obsługi Zakładu Higieny Weterynaryjnej
  Monika Curyło-Sztanderska
  Tel.: 32 42-88-639
  Tel./Fax.: 32 42-88-634
  E-mail: sekretariat.zhw @katowice.wiw.gov.pl

  Kierownik ds. jakości
  lek. wet. Agnieszka Brzozowska-Walczak
  Tel.: 32 42-88-647
  E-mail: agnieszka.brzozowska @katowice.wiw.gov.pl

  Pracownia Badań Chemicznych
  Kierownik Pracowni
  mgr  Monika Karwot - Małysa
  Tel.: 32 42-88-629, 42-88-643, 42-88-661, 42-88-628,
  E-mail: pes @katowice.wiw.gov.pl

  Pracownia Patologii i Mikrobiologii
  Kierownik Pracowni
  lek. wet. Dorota Łazarek-Tabor
  Tel.: 32 42-88-638
  E-mail: patologia @katowice.wiw.gov.pl

  Pracownia Serologii
  Kierownik Pracowni
  lek. wet. Agnieszka Gocał
  Tel.: 32 42-88-635
  E-mail: ps2 @katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół ds. finansowo-księgowych
  Główny Księgowy
  Beata Kowalewska
  Tel.: 32 42-88-603
  E-mail: beata.kowaleska @katowice.wiw.gov.pl

  Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 sporządzane są wg kolejności wpływu.

  Tomasz Ogiołda
  Tel.: 32 42-88-626
  E-mail: tomek.ogiolda @katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół ds. administracyjnych
  Kierownik zespołu
  mgr Dariusz Giel
  Tel.: 32 42-88-611
  E-mail: ag @katowice.wiw.gov.pl

  Dział ds. pracowniczych
  Główny Specjalista ds. pracowniczych
  mgr Beata Kaszyca-Szyndler
  Tel.: 32 42-88-625
  E-mail: beata.kaszyca @katowice.wiw.gov.pl

  Dział ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
  Inspektor ds. bhp
  Antoni Żelazny
  Tel.: 32 42-88-625
  E-mail: bhp @katowice.wiw.gov.pl

  Dział ds. obsługi
  Marzena Wosachło
  Tel.: 32 42-88-625
  E-mail: marzena.wosachlo @katowice.wiw.gov.pl

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Krzysztof Lach
  Tel.: 32 42-88-659
  E-mail: iodo @katowice.wiw.gov.pl

 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. ochrony informacji niejawnych i ds. Obrony Cywilnej
  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

  Wiesław Skiba
  Tel.: 32 42-88-654
  E-mail: in @katowice.wiw.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 09.08.2017
Data modyfikacji : 02.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Kaszyca-Szyndler WIW.AG
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lach WIW.AG.OI
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony

do góry