Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania

Wykaz osób odpowiedzialnych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach za udzielanie informacji o stanie przyjmowania spraw oraz kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejnosci ich załatwiania zainteresowani mogą uzyskać na drodze elektronicznej - poczta e-mail, lub pod numerami telefonicznymi.

Zgodnie z dyspozycją Kierownika Zespołu pracownicy poszczególnych stanowisk pracy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Bezpośrednim odpowiedzialnym za załatwienie sprawy w ramach danego stanowiska jest pracownik, któremu sprawę przekazano do załatwienia, a za wszystkie sprawy załatwiane w zespole odpowiada Kierownik Zespołu.

Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe osób wyznaczonych przez kierowników komórek organizacyjnych do udzielania informacji o stanie przyjmowanych spraw i kolejnosci ich załatwiania:

 • Zespół do spraw zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt

  Kierownik zespołu
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Joanna Gąsiorczyk - Jamrozy
  Tel.: 32 42-88-637
  E-mail: joanna.jamrozy @katowice.wiw.gov.pl

  Sekretariat zespołu
  Wioleta Pilch
  Tel.: 32 42-88-615
  E-mail: wioleta.pilch @katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

  Kierownik zespołu
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Piotr Gajos
  Tel.: 32 42-88-623
  E-mail: piotr.gajos @katowice.wiw.gov.pl

  Sekretariat zespołu
  Magdalena Kowlaczyk
  Tel.: 32 42-88-623
  E-mail: hz @katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw pasz i utylizacji

  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Sławomir Samotij
  Tel.: 32 42-88-612
  E-mail: hp @katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego

  Kierownik zespołu
  Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
  lek. wet. Dorota Sysoł-Sornat
  Tel.: 32 42-88-617
  E-mail: dorota.sornat @katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw audytu kontroli urzędowych

  Kierownik zespołu
  lek. wet. Konrad Kuczera
  Tel.: 32 42-88-619
  E-mail: konrad.kuczera @katowice.wiw.gov.pl

 • Zakład Higieny Weterynaryjnej

  Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej
  lek. wet. Małgorzata Błażejowska
  Tel.: 32 42-88-631
  E-mail: kierwonik.zhw @katowice.wiw.gov.pl

 • Dział do spraw obsługi Zakładu Higieny Weterynaryjnej
  Justyna Tarka
  Monika Curyło-Sztanderska
  Tel.: 32 42-88-639
  Tel./Fax.: 32 42-88-634
  E-mail: sekretariat.zhw @katowice.wiw.gov.pl

  Kierownik do spraw jakości
  w/z lek. wet. Dorota Łazarek-Tabor
  Tel.: 32 42-88-647
  E-mail: dorota.lazarek @katowice.wiw.gov.pl

  Pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej

  a) Pracownia Badań Chemicznych

  Kierownik Pracowni
  mgr  Monika Karwot - Małysa
  Tel.: 32 42-88-629, 42-88-643, 42-88-661, 42-88-628,
  E-mail: pes @katowice.wiw.gov.pl

  b) Pracownia Mikrobiologi Spożywczej

  Kierownik Pracowni
  mgr inż. Agnieszka Rojowska
  Tel.: 32 42-88-632
  E-mail: msp @katowice.wiw.gov.pl

  c) Pracownia Patologii i Bakteriologii

  Kierownik Pracowni
  lek. wet. Monika Brandwein
  Tel.: 32 42-88-638
  E-mail: patologia @katowice.wiw.gov.pl

  d) Pracownia Serologii

  Kierownik Pracowni
  lek. wet. Agnieszka Gocał
  Tel.: 32 42-88-635
  E-mail: ps2 @katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw finansowo-księgowych

  Główny Księgowy
  Beata Kowalewska
  Tel.: 32 42-88-603
  E-mail: beata.kowaleska @katowice.wiw.gov.pl

  Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 sporządzane są wg kolejności wpływu.

  Tomasz Ogiołda
  Tel.: 32 42-88-626
  E-mail: tomek.ogiolda @katowice.wiw.gov.pl

 • Zespół do spraw administracyjnych

  Kierownik zespołu
  mgr Dariusz Giel
  Tel.: 32 42-88-611
  E-mail: ag @katowice.wiw.gov.pl

  a) Dział do spraw pracowniczych

  Główny Specjalista ds. pracowniczych
  mgr Beata Kaszyca-Szyndler
  Tel.: 32 42-88-625
  E-mail: beata.kaszyca @katowice.wiw.gov.pl

  b) Dział do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

  Inspektor ds. bhp
  Antoni Żelazny
  Tel.: 32 42-88-625
  E-mail: bhp @katowice.wiw.gov.pl

  c) Dział do spraw obsługi
  Marzena Wosachło
  Tel.: 32 42-88-625
  E-mail: marzena.wosachlo@katowice.wiw.gov.pl

 • Sekretariat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

  Barbara Hawro
  Violetta Dopierała
  Tel.: 32 42-88-601
  Tel.: 32 42-88-602
  E-mail: sekretariat @katowice.wiw.gov.pl

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Krzysztof Lach
  Tel.: 32 42-88-659
  E-mail: iodo @katowice.wiw.gov.pl
   

 • Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw Obrony Cywilnej
  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych


  Wiesław Skiba
  Tel.: 32 42-88-654
  E-mail: in @katowice.wiw.gov.pl
   

Metadane

Data publikacji : 09.08.2017
Data modyfikacji : 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Kaszyca-Szyndler WIW.AG
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lach
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lach

Opcje strony

do góry