Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Status prawny, Regulamin organizacyjny

Status prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie śląskim.

Kierownictwo  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Weterynarii  w  Katowicach stanowią :

  • Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, oraz
  • Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Status prawny określony został w Rozdziale I Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Katowicach.


Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach zatwierdzony w dniu 4 kwietnia 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 19.11.2015
Data modyfikacji : 26.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Giel WIW.AG
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lach WIW.AG.OI
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lach

Opcje strony

do góry