Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach ma swoją siedzibę w Katowicach, w dzielnicy Brynów, przy ul. Brynowskiej 25a. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej. Inspektorat swoją działalnością obejmuje teren województwa śląskiego. Na czele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach stoi Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Na terenie województwa śląskiego działa 17 Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

Głównymi celami, które stawia przed sobą Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach to zapewnienie ochrony zdrowia publicznego poprzez ochronę zdrowia zwierząt, ochronę zwierząt oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego produktów pochodzenia zwierzęcego.

Cele te realizowane są między innymi poprzez prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, jak i pasz oraz przez dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej na obszarze województwa śląskiego. Ważnym działaniem jest monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt.

Badania laboratoryjne dla celów urzędowych kontroli przeprowadza Zakład Higieny Weterynaryjnej, który ma siedzibę w Katowicach przy ul. Brynowskiej 27. Laboratorium prowadzi diagnostykę w następujących pracowniach: badań chemicznych, patologii i mikrobiologii oraz serologii. Laboratorium posiada wyznaczenia Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań w zakresie diagnostyki chorób zwierząt, badań mikrobiologicznych i chemicznych żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz. W laboratorium funkcjonuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a jego kompetencje potwierdzane są przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiadanie akredytacji nr AB 548 w zakresie stałym i elastycznym jest gwarantem dostarczania klientom wiarygodnych, rzetelnych i obiektywnych wyników badań. Dla podmiotów produkujących żywność, pasze oraz dla lekarzy weterynarii i osób fizycznych wykonywane są również badania usługowe.

Metadane

Data publikacji : 30.03.2021
Data modyfikacji : 12.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Giel
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kędzior
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony

do góry