Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Kierownictwo

Kierownictwo  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Weterynarii  w  Katowicach stanowią :

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

lek.wet. Jerzy Smogorzewski

tel. 32 42-88-601, sekretariat@katowice.wiw.gov.pl

Lekarz Weterynarii Jerzy Smogorzewski urodził się 11 września 1950 r. w Warszawie. Podjął studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie i w 1980 r. uzyskał tytuł lekarza weterynarii.

Specjalista w zakresie chorób koni. W latach 1982-1998 kierował specjalistycznym punktem weterynaryjnym przy stadninie koni Skrzydlów-Widzów. Zajmował się rozrodem i leczeniem koni pełnej krwi angielskiej w elitarnej stadninie. Mając pod opieką weterynaryjną 150 klaczy oraz 250 sztuk bydła. Wiele koni wyhodowanych w tym czasie zdobyło prestiżowe nagrody w wyścigach i zawodach hippicznych. Obora z 250 sztukami bydła była w owym czasie najlepszą oborą w Polsce pod względem wydajności mlecznej. Praca w stadninie koni i wielka pasja do jeździectwa sprawiła, że lek. wet. Jerzy Smogorzewski czynnie uczestniczył w wydarzeniach sportowych będąc jeźdźcem klubu Szwoleżer- Skrzydlów. Pełnił funkcję prezesa Okręgowego Związku Jeździeckiego w Częstochowie , a w latach 1997-1999  pełnił funkcję członka komisji ds. sportu w Polskim Związku Jeździeckim.

Jest sędzią, instruktorem i animatorem sportów hippicznych. Był pomysłodawcą i organizatorem oraz sędzią głównym Międzynarodowego Turnieju Policji Konnej rozgrywanego od 18 lat z udziałem ekip zagranicznych.

Uzyskał tytuł specjalisty z zakresu ,,Profilaktyki i lecznictwa koni” w roku 1990, z zakresu ,,Epizootiologii i administracji weterynaryjnej” w roku 2003 oraz ,,Higieny zwierząt rzeźnych i żywności” w roku 2005.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie w latach 1999-2016, od 2016 roku Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Praca w Samorządzie Lekarsko-Weterynaryjnym. W latach 2001-2005 zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

W latach 2005-2009 członek Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Inspekcji Weterynaryjnej. Brał udział w misjach FVO w Brukseli i Maladze reprezentując samorząd Lekarsko-Weterynaryjny.

Wielką pasją Jerzego Smogorzewskiego jest żeglarstwo. Czterokrotnie brał udział w mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii. Ze swoją załogą zdobył wicemistrzostwo Polski. Brał udział w rejsach po Bałtyku i Morzu Śródziemnym reprezentując samorząd weterynaryjny. Był uczestnikiem zlotów motocyklowych jeżdżąc w ekipie Vet Riders na swoim choperze.

Był Prezydentem klubu Rotary w Częstochowie. W latach 2004-2005 pełnił funkcję asystenta gubernatora Rotary Club District Poland 2230. Otrzymał bardzo cenne odznaczenie ,,Paul Harris Fellow”, które nadaje światowa kapituła organizacji rotariańskiej Rotary Foundaition za szczególne zasługi i zaangażowanie niesienia pomocy ludziom potrzebującym w kraju i na świecie.

W latach   2016-2017 był powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako ekspert  do Rady hodowli koni ds. koni arabskich oraz Rady hodowli koni ds. rozrodu i opieki weterynaryjnej.

Gra profesjonalnie i komponuje na instrumentach klawiszowych. W chwilach wolnych chodzi do teatru, gra w golfa i czasami jeszcze jeździ konno.

Odznaczenia:

 1.Złota Odznaka Jeździectwa

2.Odznaka Honorowa Zasłużony dla Rolnictwa

3. Srebrny Krzyż Zasługi

4.Złoty Krzyż Zasługi

5.Paul Harris Fellow

6.Odznaka ,,Meritus” zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego.


Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2016
Data modyfikacji : 14.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Dopierała WIW.AG
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lach WIW.AG
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lach

Opcje strony

do góry