Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Kierownictwo

Kierownictwo  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Weterynarii  w  Katowicach stanowią :

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

lek. wet. Jerzy Smogorzewski

tel. 32 42-88-601, sekretariat @katowice.wiw.gov.pl

Lekarz Weterynarii Jerzy Smogorzewski urodził się 11 września 1950 r. w Warszawie. Podjął studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie i w 1980 r. uzyskał tytuł lekarza weterynarii.

Specjalista w zakresie chorób koni. W latach 1982-1998 kierował specjalistycznym punktem weterynaryjnym przy stadninie koni Skrzydlów-Widzów. Zajmował się rozrodem i leczeniem koni pełnej krwi angielskiej w elitarnej stadninie. Mając pod opieką weterynaryjną 150 klaczy oraz 250 sztuk bydła. Wiele koni wyhodowanych w tym czasie zdobyło prestiżowe nagrody w wyścigach i zawodach hippicznych. Obora z 250 sztukami bydła była w owym czasie najlepszą oborą w Polsce pod względem wydajności mlecznej. Praca w stadninie koni i wielka pasja do jeździectwa sprawiła, że lek. wet. Jerzy Smogorzewski czynnie uczestniczył w wydarzeniach sportowych będąc jeźdźcem klubu Szwoleżer- Skrzydlów. Pełnił funkcję prezesa Okręgowego Związku Jeździeckiego w Częstochowie , a w latach 1997-1999  pełnił funkcję członka komisji ds. sportu w Polskim Związku Jeździeckim.

Jest sędzią, instruktorem i animatorem sportów hippicznych. Był pomysłodawcą i organizatorem oraz sędzią głównym Międzynarodowego Turnieju Policji Konnej rozgrywanego od 18 lat z udziałem ekip zagranicznych.

Uzyskał tytuł specjalisty z zakresu ,,Profilaktyki i lecznictwa koni” w roku 1990, z zakresu ,,Epizootiologii i administracji weterynaryjnej” w roku 2003 oraz ,,Higieny zwierząt rzeźnych i żywności” w roku 2005.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie w latach 1999-2016, od 2016 roku Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Praca w Samorządzie Lekarsko-Weterynaryjnym. W latach 2001-2005 zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

W latach 2005-2009 członek Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Inspekcji Weterynaryjnej. Brał udział w misjach FVO w Brukseli i Maladze reprezentując samorząd Lekarsko-Weterynaryjny.

Wielką pasją Jerzego Smogorzewskiego jest żeglarstwo. Czterokrotnie brał udział w mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii. Ze swoją załogą zdobył wicemistrzostwo Polski. Brał udział w rejsach po Bałtyku i Morzu Śródziemnym reprezentując samorząd weterynaryjny. Był uczestnikiem zlotów motocyklowych jeżdżąc w ekipie Vet Riders na swoim choperze.

Był Prezydentem klubu Rotary w Częstochowie. W latach 2004-2005 pełnił funkcję asystenta gubernatora Rotary Club District Poland 2230. Otrzymał bardzo cenne odznaczenie ,,Paul Harris Fellow”, które nadaje światowa kapituła organizacji rotariańskiej Rotary Foundaition za szczególne zasługi i zaangażowanie niesienia pomocy ludziom potrzebującym w kraju i na świecie.

W latach 2016-2017 był powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako ekspert do Rady hodowli koni ds. koni arabskich oraz Rady hodowli koni ds. rozrodu i opieki weterynaryjnej.

Gra profesjonalnie i komponuje na instrumentach klawiszowych. W chwilach wolnych chodzi do teatru, gra w golfa i czasami jeszcze jeździ konno.

Odznaczenia:

1. Złota Odznaka Jeździectwa
2. Odznaka Honorowa Zasłużony dla Rolnictwa
3. Srebrny Krzyż Zasługi
4. Złoty Krzyż Zasługi
5. Paul Harris Fellow
6. Odznaka ,,Meritus” zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego


Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek. wet. Jerzy Smogorzewski.
 

Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Konrad Kuczera

tel. 784492052, konrad.kuczera @katowice.wiw.gov.pl

Wykształcenie:
- Liceum Ogólnokształcące im. Romana Czernieckiego w Szczekocinach - 1994r.
- Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wydział Medycyny Weterynaryjnej - 2001r.

Doświadczenie:
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach.
- Zespół ds. higieny żywności - od 2001r. do 2002r.
- Zespół ds. higieny pasz i utylizacji - od 2002r. do 2011r.
- Zespół ds. audytu kontroli urzędowych - Kierownik Zespołu - od 2011r. do luty 2020r.
- Lecznica Weterynaryjna w Będzinie - od 2002r. do 2006r.

Umiejętności i zdolności:
- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia podyplomowe „Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności - 2009r.
- Specjalizacja „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego” - 2011r.
- Kierowanie projektem „Skuteczne standardy nadzoru” KPRM i PWC - 2019r.
- Udział w programie BTSF - Training on Auditing HACCAP Systems - 2009r.
- Animal By – Products - 2010r.
- Training on Auditing: Development of the ability to conduct a detailed audit - 2012r.
- Setting up and implementing an audit system - 2017r.
- Audytor wewnętrzny norm PN-EN ISO/IEC 17025, 22000

Komunikacja:
Znajomość języka angielskiego.

Zdolności zarządcze:
- Rzecznik Dyscyplinarny WIW Katowice - 2012-2014r.
- Przewodniczący Komisji Socjalnej WIW Katowice.
- Sekretarz Rady Śląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. 2009-2012r.

Zainteresowania:
Przyroda Polska, Motoryzacja XX wieku, Psy myśliwskie, Strzelectwo

Główny Księgowy

mgr Beata Kowalewska

tel. 694446869, beata.kowalewska @katowice.wiw.gov.pl

Po lewej stronie stoi Główny Lekarz Weterynarii, dr Bogdan Konopka wręczający powołanie lek. wet. Konrada Kuczery na stanowisko Zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Pośrodku stoi odbierający powołanie lek. wet. Konrad Kuczera. Obok niego stoi Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek. wet. Jerzy Smogorzewski.

 


 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2016
Data modyfikacji : 23.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Dopierała WIW.AG
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lach WIW.AG
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony

do góry