Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach jest obowiązany:

  • poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,
  • dalej udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,
  • poinformować o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania, określenie warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują następujące uprawnienia:

  1. w przypadku otrzymania decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania - do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia , a od decyzji organu wyższego stopnia - skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji,
  2. w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania - do złożenia sprzeciwu od oferty do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a od decyzji organu wyższego stopnia - skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

Metadane

Data publikacji : 15.10.2019
Data modyfikacji : 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony

do góry