Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Prowadzi rejestry :

 1. Skarg i wniosków wpływających do Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach,
 2. Zarządzeń Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ,
 3. Wydanych upoważnień do kontroli ,
 4. Wydanych decyzji i postanowień na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego ,
 5. Wniosków o udostępnienie informacji publicznej (elektronicznie dostępny na dysku sieciowym WIW-Sekretariat- zakładka Rejestry ,
 6. Wydanych decyzji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 7. Poczty przychodzącej w systemie EZD,
 8. Poczty wychodzącej w systemie EZD,

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności
Nadzorowane rejestry:

 1. Wykaz podmiotów sektora żywnościowego - baza on-line,
 2. Informacje o podmiotach upoważnionych do prowadzenia szkoleń myśliwskich.

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
 1. Rejestr przewoźników
 2. Rejestr podmiotów nadzorowanych
 3. Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności (Dyrektywa 64/432/EWG i 91/68/EWG)

Zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego

 1. Wykaz zgłoszeń przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii

Metadane

Data publikacji : 28.05.2019
Data modyfikacji : 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Błachut WIW.AG
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lach
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lach

Opcje strony

do góry