Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

https://katowice.wiw.gov.pl/wk/obrot-produktami/3334,Informacje-NADZOR-FARMACEUTYCZNY.html
24.07.2024, 21:14

Informacje [ NADZÓR FARMACEUTYCZNY ]

Zgodnie z art. 71 ust. 1a ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) poza zakładami leczniczymi dla zwierząt przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC) po dokonaniu zgłoszenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii na 7 dni przed rozpoczęciem działalności.

Dokument zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii właściwego terytorialnie dla miejsca prowadzenia działalności.

Do dokumentu zgłoszeniowego należy dołączyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS.

Dokument wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, będzie uznany za dowód zgłoszenia i będzie uprawniał do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii u dystrybutora hurtowego produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dodatkowo zgodnie z treścią art. 104 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE  osoby uprawnione do dostarczania weterynaryjnych produktów leczniczych zgodnie z art. 103 rozporządzenia 2019/6 mogą oferować weterynaryjne produkty lecznicze osobom fizycznym lub prawnym mającym siedzibę w Unii pod warunkiem, że produkty te są zgodne z niniejszym rozporządzeniem oraz mającym zastosowaniem prawem państwa członkowskiego, w którym te produkty są przedmiotem handlu detalicznego.

W Polsce możliwość sprzedaży detalicznej na odległość dotyczy wyłącznie weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności „wydawane bez przepisu lekarza - OTC”.

Dodatkowe informacje na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/obrot-detaliczny-produktami-otc-na-odleglosc

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 31.01.2022
Data publikacji : 01.02.2022
Data modyfikacji : 01.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Sysoł-Sornat
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kędzior
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony