Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona w trakcie przygotowywania. Przepraszamy i zapraszamy w późniejszym czasie.

Oferty pracy

Praca w WIW w Katowicach

Nabór nowych pracowników odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 , poz. 1559 ) . Informacje o wolnych stanowiskach upowszechniane są w formie ogłoszenia w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz publikowane w Biuletynie Służby Cywilnej oraz w internecie pod adresem https://dsc.kprm.gov.pl

Nie jest możliwe składanie ofert dotyczących zatrudnienia na stanowiskach cywilnych bez wcześniejszego ogłoszenia informacji o naborze pracowników na te stanowiska.
 

UWAGA
Kandydaci zainteresowani pracą w inspektoracie proszeni są o wypełnienie kwestionariusza i dołączenie do wymaganych dokumentów.

do góry