Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

https://katowice.wiw.gov.pl/wk/praca/oferty-pracy/4511,Ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-starszego-inspektora-weterynaryjnego-w-Zespol.html
2023-10-03, 06:06

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz , utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego

Metadane

Data wytworzenia : 11.05.2021
Data publikacji : 12.05.2021
Data modyfikacji : 12.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Kaszyca – Szyndler
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kędzior
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony