Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

https://katowice.wiw.gov.pl/wk/praca/oferty-pracy/4676,Ogloszenie-o-wyniku-naboru-na-stanowisko-starszego-inspektora-weterynaryjnego-w-.html
2021-09-25, 14:35

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko starszego inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz , utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego

Metadane

Data publikacji : 25.08.2021
Data modyfikacji : 26.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Kaszyca – Szyndler WIW.AG
Osoba udostępniająca informację:
Adam Koziak
Osoba modyfikująca informację:
Adam Koziak

Opcje strony