Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

https://katowice.wiw.gov.pl/wk/praca/oferty-pracy/4689,Ogloszenie-o-anulowaniu-naboru-na-stanowisko-inspektora-weterynaryjnego-w-Zespol.html
2022-08-19, 06:30

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o anulowaniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności , pasz i utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego.

Metadane

Data publikacji : 08.09.2021
Data modyfikacji : 10.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Kaszyca – Szyndler WIW.AG.SP
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lach WIW.AG.OI
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lach

Opcje strony