Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

https://katowice.wiw.gov.pl/wk/praca/oferty-pracy/7328,Ogloszenie-o-wyniku-naboru-na-stanowisko-inspektora-zespol-ds-finansowo-ksiegowy.html
2022-05-28, 00:35

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko inspektora – zespół ds. finansowo-księgowych

Metadane

Data publikacji : 29.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Kaszyca – Szyndler WIW.AG.SP
Osoba udostępniająca informację:
Adam Koziak

Opcje strony