Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Certfikat akredytacyjny

Zakład Higieny Weterynaryjnej uzyskał akredytację Nr AB 548

wydaną przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

(w zakresie określonym w załączniku)


Uzyskaniem akredytacji (akredytacji udzielono dnia 15.11.2004 r.) został zakończony proces wdrażania systemu zarządzania w działalność laboratoryjną Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.

Udzielając akredytacji - Akredytacji Nr AB 548 - Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, że laboratorium spełnia wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", posiada kompetencje techniczne oraz zdolność do wykonywania badań.

Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania ma, zdaniem Zakładu Higieny Weterynaryjnej, kluczowe znaczenie dla utrzymania prawidłowo działającego systemu, w tym poprawy jakości usług oraz wzrostu zaufania klientów co do rzetelności badań wykonywanych w pracowniach ZHW.

Kompetencje pracowników do wykonywania badań oraz wysoka jakość świadczonych usług potwierdzane są przez auditorów PCA podczas przeprowadzanych corocznie ocen, przez uczestnictwo w badaniach biegłości oraz w trakcie systematycznie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości badań.

W październiku 2010 roku zakresem akredytacji Nr AB 548 objęto badania mięsa na obecność włośni przeprowadzane referencyjną metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Badania biologiczne, mikrobiologiczne, chemiczne, badania kliniczne weterynaryjne przeprowadzane są w pracowniach umiejscowionych w siedzibie Zakładu Higieny Weterynaryjnej. Laboratoryjne badania mięsa na obecność włośni przeprowadzane są w Terenowych Punktach Wytrawiania, które wchodzą w skład pracowni badania mięsa na obecność włośni poszczególnych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii województwa śląskiego.

Metadane

Data publikacji : 16.10.2019
Data modyfikacji : 20.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Łazarek-Tabor ZHW.KJ
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Łazarek-Tabor
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Łazarek-Tabor

Opcje strony

do góry