Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

https://katowice.wiw.gov.pl/wk/zhw/wzory-zlecen/3338,Wzory-zlecen-na-wykonanie-badan-przez-Zaklad-Higieny-Weterynaryjnej-w-Katowicach.html
2022-06-25, 21:20

Wzory zleceń na wykonanie badań przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.

Wydanie sprawozdania z badań nastąpi po opłaceniu przez Zleceniodawcę faktury za wykonane badanie.

Metadane

Data publikacji : 17.06.2019
Data modyfikacji : 11.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Łazarek-Tabor ZHW.KJ
Osoba udostępniająca informację:
Adam Koziak
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Kędzior

Opcje strony