http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001846397
 w tym Twoich: 00058
Dzisiejsza data : 2017-12-14
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Szanowni Państwo.

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja będąca
w posiadaniu podmiotu, a nieudostępniona na stronie Biuletynu, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej, którego wzór do pobrania znajduje się poniżej.
[pobierz wniosek - format Acrobat PDF] [pobierz wniosek - format MS Office]

Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie, udoskonalenie i szersze dostosowanie do oczekiwań społecznych wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej. W tym celu prosimy o kontakt z Redakcją Biuletynu.


INFORMACJE:

Telefony kontaktowe Inspekcji Weterynaryjnej w województwie Śląskim.

[2017-11-24]
Afrykański pomór świń (ASF)
>>> czytaj więcej


[2017-11-03]
Informacje dla HODOWCÓW BYDŁA- Program zwalczania IBR-IPV oraz BVD MD.
>>> czytaj więcej


[2017-11-03]
Ulotka informacyjna przypominająca o konieczności przeprowadzenia przez rolników spisów stad.
>>> czytaj więcej


[2017-08-28]
Informacja dotycząca jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
>>> czytaj więcej


[2017-07-07]
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - ZASADY OCHRONY ŚWIŃ PRZED CHOROBĄ
>>> czytaj więcej


[2017-06-30]
APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
>>> czytaj więcej


[2017-06-30]
Informacja o nadaniu Polsce w dniu 25 maja 2017 r. przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE), status państwa o znikomym ryzyku BSE, zgodnie z Kodeksem Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE.
>>> czytaj więcej


[2017-06-30]
Informacja dotycząca przemieszczania świń na obszar regionów wolnych od choroby Aujeszkyego, w związku z decyzją Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie.
>>> czytaj więcej


[2017-06-13]
Wzór Wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii z zaznaczeniem , że niniejszy wzór jest przykładowy i jego stosowanie jest dobrowolne.
>>> Wzór wniosku


[2017-04-06]
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r., poz. 722 . Rozporządzenie to uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).
>>> czytaj więcej


[2017-02-13]
Informacja dot. sprzedaży bezpośredniej produktów poch. zwierzęcego.
>>> czytaj więcej
- Archiwum 2016
- Archiwum 2015
- Archiwum 2014
- Archiwum 2013
- Archiwum 2012
- Archiwum 2011
- Archiwum 2010
- Archiwum 2009
- Archiwum 2008
- Archiwum 2007Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2017