http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001926825
 w tym Twoich: 0005
Dzisiejsza data : 2018-04-23
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 








Rejestr zmian 2009r.

Data publikacji :2009-12-24
Autor :Halina Brania
Data utworzenia :2009-12-23
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Publikacja Planu Kontroli WIW Katowice na rok 2010.


Data publikacji :2009-12-23
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-12-22
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - BSC z dn.23.12.2009


Data publikacji :2009-12-10
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-12-10
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - BSC z dn.10.12.2009


Data publikacji :2009-12-09
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-12-09
Dział :Praca
Zakres : wyniki naboru ogłoszonego w Biuletynie Służby Cywilnej 117310 z dn.9-12-2009


Data publikacji :2009-11-27
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-11-27
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - BSC z dn.27.11.2009


Data publikacji :2009-11-25
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-11-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Zawiadomienia o wyniku postępowania nr sprawy WIW-AG.3231-12/09


Data publikacji :2009-11-20
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-11-20
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW-AG.3231-15/09


Data publikacji :2009-11-20
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-11-20
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - BSC z dn.20.11.2009


Data publikacji :2009-11-13
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-11-13
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz.II - Nr sprawy WIW-AG.3231-12/09 oraz SIWZ


Data publikacji :2009-11-11
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-11-11
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - BSC z dn.11.11.2009


Data publikacji :2009-11-06
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-11-06
Dział :Praca
Zakres : wyniki naboru ogłoszonego w Biuletynie Służby Cywilnej 116369,116370 z dn.23-10-2009


Data publikacji :2009-11-05
Autor :Dawid Danielewski
Data utworzenia :2009-11-05
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja spisu numerów telefonicznych.


Data publikacji :2009-11-05
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-11-05
Dział :Praca
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW-AG.3231-14/09


Data publikacji :2009-11-03
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-11-02
Dział :Praca
Zakres : wyniki naboru ogłoszonego w Biuletynie Służby Cywilnej Nr: 116040 z dn.14-10-2009


Data publikacji :2009-11-03
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-11-02
Dział :Praca
Zakres : wyniki naboru ogłoszonego w Biuletynie Służby Cywilnej Nr: 115952 z dn.10-10-2009


Data publikacji :2009-11-03
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-11-03
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Ogłoszenie o zamówieniu - nr sprawy WIW-AG.3231-15/09


Data publikacji :2009-10-29
Autor :Marta Błachut
Data utworzenia :2009-10-29
Dział :Dane teleadresowe
Zakres : Zmiana adresu poczty elektronicznej dla Sekretariatu WIW Katowice


Data publikacji :2009-10-28
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-10-28
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Nr sprawy WIW-AG.3231-14/09


Data publikacji :2009-10-28
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-10-27
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - BSC z dn.28.10.2009


Data publikacji :2009-10-23
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-10-23
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Ogłoszenie o zamówieniu - Nr sprawy WIW-AG.3231-14/09


Data publikacji :2009-10-23
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-10-23
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Nr sprawy WIW-AG.3231-13/09


Data publikacji :2009-10-23
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-10-23
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - BSC z dn.23.10.2009


Data publikacji :2009-10-15
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-10-15
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Nr sprawy WIW-AG.3231-12/09 oraz SIWZ


Data publikacji :2009-10-14
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-10-14
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Ogłoszenie o zamówieniu - Nr sprawy WIW-AG.3231-13/09


Data publikacji :2009-10-14
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-10-13
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - BSC z dn.14.10.2009


Data publikacji :2009-10-12
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-10-12
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o przetargu: WIW-AG.3231-12/09


Data publikacji :2009-10-10
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-10-09
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - BSC z dn.10.10.2009


Data publikacji :2009-09-30
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-09-29
Dział :Praca
Zakres : wyniki naboru ogłoszonego w Biuletynie Służby Cywilnej Nr: 114882 z dn.10-09-2009


Data publikacji :2009-09-24
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-09-23
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - BSC z dn.24.09.2009


Data publikacji :2009-09-23
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-09-23
Dział :Praca
Zakres : wyniki naboru ogłoszonego w Biuletynie Służby Cywilnej Nr: 114186 z dn.20-08-2009


Data publikacji :2009-09-10
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-09-10
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - BSC z dn.10.09.2009


Data publikacji :2009-08-24
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-08-21
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - BSC z dn.24.08.2009


Data publikacji :2009-08-21
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-08-21
Dział :Praca
Zakres : wyniki naboru ogłoszonego w Biuletynie Służby Cywilnej Nr: 110684 z dn.1-06-2009


Data publikacji :2009-08-20
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-08-19
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - BSC z dn.20.08.2009


Data publikacji :2009-08-18
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2009-08-18
Dział :Ankieta dotycząca ZHW
Zakres : Publikacja wersji III ankiety dotyczącej ZHW.


Data publikacji :2009-08-12
Autor :Joanna Gąsiorczyk-Jamrozy
Data utworzenia :2009-08-12
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja: przypomnienie o obowiązku znakowania świń.


Data publikacji :2009-08-07
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-08-06
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - BSC z dn.06.08.2009


Data publikacji :2009-08-06
Autor :Agnieszka Cyngier
Data utworzenia :2009-08-05
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja: Decyzja Komisji Europejskiej 2009/600/WE z dnia 5 sierpnia 2009 r.


Data publikacji :2009-08-04
Autor :Agnieszka Cyngier
Data utworzenia :2009-08-04
Dział :Ważne Komunikaty oraz Informacje
Zakres : Publikacja artukułu prasowego "Grypa świń w pytaniach i odpowiedziach"


Data publikacji :2009-07-31
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2009-07-31
Dział :Telefony komórkowe Inspekcji Weterynaryjnej woj.śląskiego
Zakres : Aktualizacja Wykazu telefonów komórkowych Nr[1]


Data publikacji :2009-07-27
Autor :Dorota Sysoł-Sornat
Data utworzenia :2009-07-27
Dział :Prowadzone rejestry i ewidencje
Zakres : Aktualizacja informacji: rejestry nadzorowane.


Data publikacji :2009-07-22
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-07-21
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - BSC z dn.22.07.2009


Data publikacji :2009-07-13
Autor :Halina Brania
Data utworzenia :2009-07-13
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Aktualizacja wykonania planu kontroli WIW Katowice za II kwartał 2009.


Data publikacji :2009-07-10
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-07-10
Dział :Praca
Zakres : Zawiadomienie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - BSC Nr 110156


Data publikacji :2009-07-07
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-07-06
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - BSC z dn.06.07.2009


Data publikacji :2009-07-01
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-06-30
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW-AG.3231-11/09


Data publikacji :2009-07-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-07-01
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - BSC z dn.01.07.2009


Data publikacji :2009-06-26
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-06-26
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców [cz.3] - WIW-AG.3231-11/09


Data publikacji :2009-06-24
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-06-24
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców [cz.2] - WIW-AG.3231-11/09


Data publikacji :2009-06-18
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-06-18
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr sprawy: WIW-AG.3231-11/09


Data publikacji :2009-06-16
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-06-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW-AG.3231-8/09


Data publikacji :2009-06-16
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-06-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW-AG.3231-8/09


Data publikacji :2009-06-10
Autor :Halina Brania
Data utworzenia :2009-06-10
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Aktualizacja wykonania planu kontroli WIW Katowice za I kwartał 2009.


Data publikacji :2009-06-09
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-06-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy: WIW-AG.3231-11/09


Data publikacji :2009-06-09
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-06-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW-AG.3231-5/09


Data publikacji :2009-06-09
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-06-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW-AG.3231-9/09


Data publikacji :2009-06-05
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-06-05
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: WIW-AG.3231-10/09


Data publikacji :2009-06-04
Autor :Grzegorz Osoba
Data utworzenia :2009-06-04
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja adresu e-mail PIW Kłobuck.


Data publikacji :2009-06-01
Autor :Halina Brania
Data utworzenia :2009-06-01
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Aktualizacja planu kontroli w WIW Katowice za 2009r


Data publikacji :2009-06-01
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-05-29
Dział :Praca
Zakres : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - BSC z dn.01.06.2009


Data publikacji :2009-05-29
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-05-29
Dział :Praca
Zakres : wyniki naboru ogłoszonego w Biuletynie Służby Cywilnej
numery ogłoszeń: 107862, 107888, 107892, 108069, 108860


Data publikacji :2009-05-28
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-05-28
Dział :Praca
Zakres : Aktualizacja publikacji o wynikach naboru - dotyczy ogłoszenia BSC nr: 107197


Data publikacji :2009-05-27
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-05-27
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ponizej 133.000 euro nr sprawy: WIW-AG.3231-10/09


Data publikacji :2009-05-27
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2009-05-27
Dział :Telefony komórkowe
Zakres : Publikacja spisu telefonów alarmowych inspekcji weterynaryjnej woj. śląskiego.


Data publikacji :2009-05-27
Autor :Daniel Danielewski
Data utworzenia :2009-05-27
Dział :Numery telefoniczne
Zakres : Aktualizacja spisu numerów telefonicznych.


Data publikacji :2009-05-26
Autor :Agnieszka Cyngier
Data utworzenia :2009-05-26
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Nowelizacja rozporządzenia rady ministrów z dn.27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.


Data publikacji :2009-05-26
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-05-26
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców [cz.2]nr sprawy: WIW-AG.3231-9/09


Data publikacji :2009-05-26
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-05-26
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców [cz.1]nr sprawy: WIW-AG.3231-9/09


Data publikacji :2009-05-25
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-05-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców [cz.2] nr.sprawy WIW-AG.3231-8/09


Data publikacji :2009-05-22
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-05-22
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców - WIW-AG.3231-8/09


Data publikacji :2009-05-22
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-05-22
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy: WIW-AG.3231-9/09


Data publikacji :2009-05-21
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-05-21
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy: WIW-AG.3231-8/09


Data publikacji :2009-05-21
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-05-21
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wniesionym proteście [nr 2] - dotyczy postępowania WIW-AG.3231-5/09


Data publikacji :2009-05-21
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-05-20
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy - BSC nr: 110156, 110157


Data publikacji :2009-05-20
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-05-20
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wniesionym proteście - dotyczy postępowania WIW-AG.3231-5/09


Data publikacji :2009-05-20
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-05-20
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia o wyniku naboru - BSC Nr 107197


Data publikacji :2009-05-20
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-05-20
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy - BSC nr: 110134, 110135


Data publikacji :2009-05-18
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-05-18
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WIW-AG.3231-7/09


Data publikacji :2009-05-18
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-05-14
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WIW-AG.3231-6/09


Data publikacji :2009-05-14
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-05-14
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WIW-AG.3231-5/09


Data publikacji :2009-05-05
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2009-05-05
Dział :Akredytacja Nr AB548 PCA
Zakres : Aktualizacja zakresu akredytacji - ZHW w Katowicach. Wydanie 8.


Data publikacji :2009-05-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-05-04
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja pytań i odpowiedzi do przetargu WIW-AG.3231-7/09


Data publikacji :2009-04-30
Autor :Jadwiga Banaś
Data utworzenia :2009-04-30
Dział :Zakład Higieny Weterynaryjnej
Zakres : Aktualizacja informacji organizacyjnych ZHW w Katowicach.


Data publikacji :2009-04-29
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-04-29
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Publikacja ogłoszenia o zamówieniu nr sprawy WIW-AG.3231-7/09.


Data publikacji :2009-04-29
Autor :Agnieszka Cyngier
Data utworzenia :2009-04-28
Dział :Ważne komunikaty
Zakres : Informacja: Decyzja Komisji Europejskiej 2009/342/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.


Data publikacji :2009-04-28
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-04-27
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy - BSC nr: 108860


Data publikacji :2009-04-24
Autor : Halina Brania
Data utworzenia :2009-04-24
Dział :Działalność kontrolna WIW
Zakres : Aktualizacja informacji o wykonaniu planu kontroli WIW za 2008r.


Data publikacji :2009-04-23
Autor : Dominika Czyż, Zdzisław Czardyban
Data utworzenia :2009-04-23
Dział :Majątek WIW
Zakres : Aktualizacja informacji o majątku WIW za 2008r.


Data publikacji :2009-04-23
Autor : Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-04-23
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja pytań i odpowiedzi [cz.3] do przetargu WIW-AG.3231-5/09


Data publikacji :2009-04-22
Autor : Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-04-22
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja pytań i odpowiedzi [cz.2] do przetargu WIW-AG.3231-5/09


Data publikacji :2009-04-20
Autor : Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-04-20
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja pytań i odpowiedzi do przetargu WIW-AG.3231-5/09


Data publikacji :2009-04-16
Autor : Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-04-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja ogłoszenia o zamówieniu nr sprawy WIW-AG.3231-6/09


Data publikacji :2009-04-15
Autor : Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-04-15
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja ogłoszenia o zamówieniu nr sprawy WIW-AG.3231-5/09


Data publikacji :2009-04-10
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-04-10
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WIW-AG.3231-4/09


Data publikacji :2009-04-06
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-04-06
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia o wyniku naboru - BSC nr: 105839


Data publikacji :2009-04-06
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-04-03
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy.BSC z dnia 03.04.2009


Data publikacji :2009-04-03
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-04-03
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WIW-AG.3231-1/09


Data publikacji :2009-04-02
Autor : Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-04-02
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WIW-AG.3231-3/09


Data publikacji :2009-03-31
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-03-31
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy.BSC z dnia 31.03.2009


Data publikacji :2009-03-30
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-03-30
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja sprostowania do Zamówienia WIW-AG.3231-3/09.


Data publikacji :2009-03-27
Autor :Łukasz Ciupek
Data utworzenia :2009-03-26
Dział :Nadzór Farmaceutyczny
Zakres : Publikacja informacji Nadzoru Farmaceutycznego


Data publikacji :2009-03-27
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-03-26
Dział :Praca
Zakres : Publikacja list kandydatów spełniających wymagania formalne - nr ogłoszenia 107026


Data publikacji :2009-03-25
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-03-25
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców II tura - Nr sprawy WIW-AG.3231-4/09


Data publikacji :2009-03-24
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-03-24
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców I tura - Nr sprawy WIW-AG.3231-4/09


Data publikacji :2009-03-23
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2009-03-23
Dział :Materiały szkoleniowe
Zakres : Publikacja Prezentacja dla członków Śląskiego Związku Pszczelarskiego


Data publikacji :2009-03-20
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-03-20
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja ogłoszenia o przetargu - Nr sprawy WIW-AG.3231-4/09


Data publikacji :2009-03-17
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-03-17
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Nr sprawy WIW-AG.3231-1/09
IV tura


Data publikacji :2009-03-16
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-03-16
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja zapytań do Zamówienia WIW-AG.3231-3/09.


Data publikacji :2009-03-14
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-03-13
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy.


Data publikacji :2009-03-11
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-03-11
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WIW-AG.3231-02/09


Data publikacji :2009-03-10
Autor :Beata Kaszyca-Szyndler
Data utworzenia :2009-03-10
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja ogłoszenia o Zamówieniu - Nr sprawy WIW-AG.3231-3/09.


Data publikacji :2009-03-10
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-03-09
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy.


Data publikacji :2009-03-09
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-03-09
Dział :Praca
Zakres : Publikacja list kandydatów spełniających wymagania formalne - nr ogłoszenia 105843


Data publikacji :2009-03-06
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-03-06
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Nr sprawy WIW-AG.3231-1/09
oraz Modyfikacja SIWZ


Data publikacji :2009-03-04
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-03-04
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Nr sprawy WIW-AG.3231-1/09


Data publikacji :2009-02-24
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-02-23
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Nr sprawy WIW-AG.3231-1/09


Data publikacji :2009-02-23
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-02-23
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja SIWZ do ogłoszenia o Zamówieniu - Nr sprawy WIW-AG.3231-2/09


Data publikacji :2009-02-19
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-02-19
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszeń o wynikach naboru nr: 104458, 104459


Data publikacji :2009-02-18
Autor :Jolanta Łowczyk, Marta Błachut
Data utworzenia :2009-02-18
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja danych teleadresowych PIW w Tarnowskich Górach.


Data publikacji :2009-02-18
Autor :Marek Gajda
Data utworzenia :2009-02-16
Dział :Informacje o sprzedaży składników majątku ruchomego
Zakres : Publikacja ogłoszenia o sprzedaży składników majątku ruchomego.


Data publikacji :2009-02-11
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-02-10
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja SIWZ do ogłoszenia o Zamówieniu - Nr sprawy WIW-AG.3231-1/09


Data publikacji :2009-02-09
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-02-09
Dział :Praca
Zakres : Publikacja list kandydatów - numery ogłoszeń: 104458, 104459


Data publikacji :2009-02-09
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2009-02-09
Dział :Akredytacja PCA AB548
Zakres : Aktualizacja: Certyfikat akredytacji AB548


Data publikacji :2009-02-09
Autor :Joanna Żyszczyńska
Data utworzenia :2009-02-09
Dział :Zamówienia Publiczne
Zakres : Publikacja ogłoszenia o Zamówieniu - Nr sprawy WIW-AG.3231-1/09


Data publikacji :2009-02-07
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-02-06
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy z dn.07.01.2009r.


Data publikacji :2009-02-04
Autor :Beata Cyganik
Data utworzenia :2009-02-04
Dział :Akredytacja PCA AB548
Zakres : Aktualizacja: Zakres akredytacji AB548


Data publikacji :2009-01-30
Autor :Konrad Kuczera
Data utworzenia :2009-01-30
Dział :Materiały szkoleniowe
Zakres : Publikacja prezentacji - szkolenie z dn.30-01-2009 - [RECEPTY]


Data publikacji :2009-01-23
Autor :Jadwiga Banaś
Data utworzenia :2009-01-23
Dział :Zakład Higieny Weterynaryjnej: Wzory i Formularze
Zakres : Publikacja wzorów ZLECEŃ na wykonanie badań przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.


Data publikacji :2009-01-15
Autor :Jolanta Łowczyk
Data utworzenia :2009-01-14
Dział :Praca
Zakres : Publikacja ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy z dn.15.01.2009r.


Data publikacji :2009-01-13
Autor :Halina Brania
Data utworzenia :2009-01-13
Dział :Działalność Kontrolna WIW
Zakres : Publikacja planu kontroli na 2009r.


Data publikacji :2009-01-12
Autor :Agnieszka Cyngier
Data utworzenia :2009-01-12
Dział :Informacje dotyczące zwalaczania choroby Aujeszky
Zakres : Publikacja informacji dla hodowców trzody chlewnej.


Data publikacji :2009-01-09
Autor :Marta Błachut
Data utworzenia :2008-12-30
Dział :Regulamin organizacyjny
Zakres : Publikacja nowego regulaminu organizacyjnego


Data publikacji :2009-01-07
Autor :Beata Kowalewska
Data utworzenia :2009-01-07
Dział :System Zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001-2001
Zakres : Aktualizacja załącznika: Misja i Polityka jakości


Data publikacji :2009-01-02
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2009-01-02
Dział :Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zakres : Aktualizacja adresu PIW w Tarnowskich Górach




# Powrót



Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

© WIW Katowice 2007-2018